Pagrindinis puslapis Lietuva Jubiliejai Šiemet bus minimos Prezidento Kazio Griniaus 150-osios gimimo metinės

Šiemet bus minimos Prezidento Kazio Griniaus 150-osios gimimo metinės

Siekdama 2016 metais deramai paminėti Prezidento, Steigiamojo Seimo komiteto, rengusio Lietuvos Konstituciją, pirmininko, Lietuvos premjero, gydytojo Kazio Griniaus 150-ąsias gimimo metines, Vyriausybė posėdyje patvirtino šių metinių minėjimo planą.

Kultūros ministerijos, bendradarbiaujant su suinteresuotomis institucijomis, parengtame Prezidento Kazio Griniaus 150-ųjų gimimo metinių minėjimo plane numatoma 2016 m. įgyvendinti įvairius mokslo, kultūrinius, edukacinius, sporto, leidybos ir viešinimo renginius bei projektus, kuriais siekiama Lietuvos ir užsienio šalių visuomenei atskleisti įvairiapusę Prezidento Kazio Griniaus asmenybę ir jo prasmingą veiklą, tarnaujant Lietuvos valstybei.

Minėjimo plane numatoma surengti istorikų ir lituanistų mokslines konferencijas, organizuoti forumus, parodas, kūrybinius vakarus, atminimo popietes, edukacines programas apie K. Griniaus politinę, humanistinę ir medicininę veiklą, išleisti proginį pašto ženklą, K. Griniaus prisiminimų knygos tomus, sukurti televizijos dokumentinių apybraižų ciklą „Prezidentas Kazys Grinius“, įgyvendinti kitas priemones.

Plano veiksmai bus finansuojami iš valstybės biudžete atitinkamoms ministerijoms, institucijoms, įstaigoms, atsakingoms už plano veiksmų vykdymą, patvirtintų bendrųjų asignavimų, kitų šaltinių.

Seimas yra priėmęs nutarimą dėl 2016 metų paskelbimo Prezidento Kazio Griniaus metais.

lrv.lt inform.