Pagrindinis puslapis Sena Voruta Senųjų Vilniečių sueigoje

Senųjų Vilniečių sueigoje

Jau seniai tapo tradicija, kad Rytų Lietuvos krašto lietuviai, kurie patyrė nelengvą lenkiškąją 2 metų okupaciją, pirmąjį birželio mėnesio sekmadienį renkasi į sueigą. Paskutiniuoju metu jie renkasi Turniškėse – gražiame miškelyje tarp pušų ir eglių ponios Dainoros Juchnevičiūtės-Vaivadienės sodyboje. Čia ant seno medinio namo sienos patuošti ir iškabinti stendai su prieškarės vilniečių nuotraukomis atspindinčiomis tuometinę lietuvių veiklą šiame krašte. Gražiai ir skoningai sutvarkyta ponios Dainoros sodyba, išplanuoti takeliai, prisodinta daug dekoratyvinių augalų, pasiruošta gausaus būrio svečių priėmimui. Apie gerą pusdienį tęsėsi kalbos, pasisakymai, prisiminta daug prieškario veikėjų, išklausyta vilniečių ainių klubo pirmininko Kęstučio Šimo ataskaita apie nuveiktus darbus, ypač Rytų Lietuvos lietuvinimo srityje, prisiminta ir pagerbta atmintin iškeliavusių Anapilin garbių Vilnijos ainių narių. Vilniečių ainių klubo tarybos pirmininku perrinktas Kęstutis Šimas.
Toje gražioje gamtos apsuptyje ilgai bendravome, dainavome, šokome, vaišinomės lauknešėliais. Visi esame labai dėkingi Poniai Dainorai už tokį malonų Vilnijos ainių priėmimą savo sodyboje.