Pagrindinis puslapis Sena Voruta Senųjų baltų kelias per Reškutėnus

Senųjų baltų kelias per Reškutėnus

Toks projektas gimė Švenčionių Z. Žemaičio gimnazijoje. Jo iniciatorė ir autorė – istorijos mokytoja N. Mačiulienė, daugelį metų dirbusi Reškutėnų pagrindinėje mokykloje, stebėjusi archeologų kasinėjimus apylinkėse, galinti papasakoti daugelio muziejaus eksponatų atsiradimo istoriją. Projekto tikslas – nusikelti į tolimą praeitį, ieškoti atsakymų į klausimus:„Kas mes? Iš  kur mes? Kas mūsų tolimieji protėviai? Kaip jie gyveno?” Dėl to buvo surengta ekskursija į Reškutėnų muziejų. Važiavo patys smalsiausi 5-ųjų klasių moksleiviai. Jie nepasiklydo tarp muziejaus eksponatų, nes turėjo nuostabias gides – muziejaus darbuotoją V. Lapėnienę ir istorijos mokytoją N. Mačiulienę. Labai smalsu, įdomu buvo mokiniams pakeliauti po tolimą praeitį, susipažinti su mūsų protėvių darbo įrankiais, ginklais, papuošalais, įsivaizduoti jų buitį, gyvenseną, apžiūrėti Reškutėnų apylinkes, kur vykę archeologiniai kasinėjimai.
Iš ekskursijos mokiniai grįžo kupini įspūdžių. Tai ką mokiniai patyrė, atsispindėjo mokyklos fojė surengtoje ekspozicijoje, pavadintoje projekto vardu: medžiaga apie Reškutėnų teritoriją kaip vienos seniausių baltų genčių formavimosi vietą, archeologinių radinių nuotraukos, Vaiciukiškės kaimo audėjos E. Jablonskaitės išausta Reškutėnų bažnyčia, poeto I. Šeiniaus sūnaus Irvio, M. Savickienės eilėraščiai, penktokų moksleivių sakmės ir eilėraščiai, skirti Reškutėnams (5a), nupiešti muziejaus eksponatai (5 b,c,d), įspūdžiai iš ekskursijos, G.Gaižutytės (5a) ir A. Rod (5d) aprašyti lietuviškai, S. Pavliukevičiūtės (5d) – vokiškai, legenda apie milžiną, R.Cicėnaitės (7c) parašyta rusų kalba, terminai, frazeologizmai, susiję su muziejaus veikla aprašyti rusų, vokiečių kalbomis.
Šį įdomų projektą įvykdyti padėjo lietuvių k. mokytoja L. Juodagalvienė, vokiečių k. mokytoja R.Šulgienė, rusų k. mokytoja M. Klevienė.
„Mes kaip upės / Sugrįžtam prie ištakų savo / Ir sapnuose šventą ugnį kūrenam…. / Patylomis praeinam
Senelių išmintais takais“, – rašė Švenčionių krašto poetas A. Jakštas. Pramintas pirmasis takelis į mūsų protėvių laikus padės jaunose širdyse puoselėti dvasingumą, saugoti ir gerbti savo krašto istoriją.