Pagrindinis puslapis Autoriai Niūniavaitė-Lesienė Jovita Semeliškių valsčiuje kovoję ir 1944-1946 m. žuvę partizanai (VI). Vardai ir Pavardės

Semeliškių valsčiuje kovoję ir 1944-1946 m. žuvę partizanai (VI). Vardai ir Pavardės

Semeliškių valsčiuje kovoję ir 1944-1946 m. žuvę partizanai (VI). Vardai ir Pavardės

Jovita LESIENĖ, LGGRTC GRTD vyriausioji specialistė, www.voruta.lt

Pagerbdami žuvusiuosius partizanus, pateikiame istorinę archyvinę medžiagą apie Didžiosios Kovos apygardos Trakų aps. Semeliškių valsčiuje kovojusius ir 1944-1946 m. tragiškai žuvusius partizanus.

Tęsinys. Penktąją  istorinės medžiagos dalį galite skaityti ČIA: https://www.voruta.lt/semeliskiu-valsciuje-kovoje-ir-1944-1946-m-zuve-partizanai-v/

SEMELIŠKIŲ VLS. 1944-1946 M. ŽUVĘ PARTIZANAI

APANAVIČIUS PRANAS, SIMO-DOBILAS žuvo 1945 08 01

AŠMENA ALBINAS, JULIAUS-SIAUBAS žuvo 1946 m. gruodžio mėn.

AUGUSTINAVIČIUS FELIKSAS-LORDAS žuvo 1946 m.

AZULEVIČIUS ROBERTAS,BOLESLOVO-TRUMENAS žuvo 1946 08 18/19

BARTAŠKA PRANAS žuvo 1945 08 01

BARTUSEVIČIUS PRANAS, VINCO-ĄŽUOLAS žuvo 1945 m. balandžio mėn.

BEGANSKAS BOLIUS, VLADO žuvo 1945 m. žiemą

BEGANSKAS PRANAS, VINCO žuvo 1945 m. žiemą

BLIUJUS DOMINAS, PRANO –MEŠKĖNAS žuvo 1945 m. gegužės mėn.

BLIUJUS JONAS, ANDRIAUS žuvo 1945 m. gegužės mėn.

BLIUJUS JONAS, MOTIEJAUS žuvo 1945 03 15/18

BLIUJUS JUOZAS, MOTIEJAUS žuvo 1945 03 18/20

BLIUJUS PRANAS, TOMO žuvo 1945 05 28

BLIUJUS MOTIEJUS žuvo 1945 07 01

BUTRIMAVIČIUS PETRAS, MOTIEJAUS žuvo 1944 09 23 / 1944 11 12

ČESONIS BOLIUS, MIKO žuvo 1945 m. žiemą

ČESONIS BERNARDAS, DOMINYKO žuvo 1945 m. kovo mėn.

ČESONIS KAJETONAS, MIKO žuvo 1945 m. žiemą

ČESONIS MOTIEJUS, MOTIEJAUS-PERKŪNAS žuvo 1945 m. gegužės mėn.

ČESONIS VLADAS, MIKO žuvo 1945 m. žiemą

ČIŽAS PRANAS, STASIO žuvo 1945 m.

DAUKSEVIČIUS ALFONSAS, KAZIO žuvo 1945 m. žiemą

DAUKSEVIČIUS BRONIUS, JONO-MEŠKA žuvo 1945 05 28

DAUKSEVIČIUS KAZYS, VINCO žuvo 1945 m. žiemą

DAUKSEVIČIUS VYTAUTAS, KAZIO žuvo 1945 m. žiemą

GALINIS ANTANAS, ANDRIAUS-JUODA KAUKĖ žuvo 1945 07 01

KABORAS KAZYS-PEMPĖ žuvo 1945 m.

KABORAS PETRAS, KAZIO-KOTAS žuvo 1946-02-14

KANANAVIČIUS PRANAS, ALEKSO žuvo 1944-1946 m.

KANAPICKAS ANTANAS žuvo 1945 m.

KARČIAUSKAS LEONAS žuvo 1944-1946 m.

KARENDA ALEKSAS, KAZIO žuvo 1945 m. pradžioje

KARENDA BRONIUS, KAZIO žuvo 1945 m. balandžio mėn.

KARENDA KAZYS, ANDRIAUS žuvo 1945 m. žiemą

KARENDA PRANAS, KAZIO žuvo 1945 m. balandžio mėn.

KAZAKEVIČIUS žuvo 1945 m. liepos 1 d.

KAZLAUSKAS PRANAS, VINCO žuvo 1945 m. gegužės mėn.

KLASOVAITĖ-VLASOVIENĖ JANĖ-MŪZA žuvo 1946 m. gruodžio 26 d.

LEONAVIČIUS BERNARDAS, MOTIEJAUS žuvo 1945 m. žiemą

LIŠAUSKAS PRANAS, VINCO žuvo 1945 m. žiemą

MALECKAS ANTANAS-ŽVIRBLIS žuvo 1945 m. gegužės mėn.

MITKEVIČIUS JUOZAS, JUOZO-KĘSTUTIS žuvo 1946 m. gruodžio 30 d.

NASUTAVIČIUS IGNAS, JONO žuvo 1945-1946 m.

NASUTAVIČIUS IGNAS, JUOZAPO – BONDARAS žuvo 1945 m. sausio 10 d.

NENARTAVIČIUS VLADAS, MYKOLO žuvo 1945 m. kovo 18 d. (1946 03 18)

RAMANECKAS PRANAS, MIKO žuvo 1945 m. žiemą

SELIUTA JERONIMAS, MOTIEJAUS žuvo 1945 m. sausio 20 d.

SELIUTA ALBERTAS, MOTIEJAUS žuvo 1945 m. sausio 20 d.

SELIUTA SIMONAS, MOTIEJAUS žuvo 1945 m. sausio 20 d.

SINDARAVIČIUS KAZYS žuvo 1945 m.

SINDARAVIČIUS PRANAS, ALEKSO-KARVELIS žuvo 1945 m. kovo 20 d.

SINDARAVIČIUS PRANAS, KAZIO-PAVASARIS žuvo 1945 m. kovo 20 d.

STANCIKAS JUOZAS, JONO-MEŠKA žuvo 1945 m.

STANKEVIČIUS STEPAS-ŠERMUKŠNIS žuvo 1945 m. rugpjūčio 1 d.

STASIŪNAS ČESLOVAS, JURGIO-KLAJŪNAS žuvo 1946 m. gegužės 12 d.

STRAŠUNSKAS ROMUALDAS, MOTIEJAUS žuvo 1946 m. rudenį

ŠEŠKEVIČIUS MOTIEJUS žuvo 1945 m. kovo mėn.

URBONAVIČIUS ADOMAS, ANDRIAUS-SIAUBAS žuvo 1945 m. rugpjūčio 9

URBONAVIČIUS BOLIUS, ANDRIAUS žuvo 1945 m. rugpjūčio 9 d.

 

Šaltiniai:

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 6097/3, b. 6967/3, b. 24581/3, b. 42599/3, P-16636, P-17283, P-17324, P-19284, P-2624.

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1728, b. 1729, b. 1730, b. 1731, b. 1733.

LYA, f. V-5, ap. 1, b. 2280, b. 2316, b. 3777, b. 3778, b. 3789, b. 3791, b. 3799,  b. 3803, b. 7061,  b. 7072, b. 7077, b. 7085.

LYA, f. K-11, ap. 1, b. 3780.

LYA, f. K-21, ap. 1, b. 75.

Naujienos iš interneto