Pagrindinis puslapis Europa Seinų - Punsko kraštas Seinuose minėtos vyskupo Antano Baranausko 110-osios mirties metinės

Seinuose minėtos vyskupo Antano Baranausko 110-osios mirties metinės

2012 m. lapkričio 29 d. „Lietuvių namuose“ susirinko kelių mokyklų atstovai (Punsko gimnazijos, Seinų „Žiburio“, miesto gimnazijos). Čia pagarbiai minėtos vyskupo Antano Baranausko 110-osios mirties metinės. Pristatyta poeto ir vyskupo biografija, deklamuotos ir dainuotos jo kūrinių ištraukos (lietuviškai ir lenkiškai).

Renginį atidarė ir pabaigoje už dalyvavimą mokiniams ir mokyklų direktoriams dėkojo Vysk. Antano Baranausko fondo „Lietuvių namai“ tarybos pirmininkas Petras Maksimavičius. Eisena su žvakelėmis ir gėlėmis išsirikiavo prie paminklo, kur sugiedota poeto sukurta giesmė „Giedu dainelę“.

Taisyklės arba punktai 1853 metų kasdieniniams užsiėmimams, pramogoms, kurių privalau laikytis, kol būsiu mokykloje.

1) Kadangi (…) pasaulietiškumo sugadintą mano proto ir širdies griežtą tvarką ir viskam nubrėžus deramas ribas.

2) Negerti degtinės ir kitų stiprių gėrimų, nes jie, susilpnindami protą, jį atbukina ir žmogų padaro panašų į žvėrį, pagaliau sukelia įvairias ligas ir belaikę mirtį.

3) Nerūkyti jokios rūšies tabako, nes tai vargina krūtinę, reikalauja išlaidų ir yra džiovos šaltinis.

4) Laikytis griežtos dietos, nes per sotus maistas apsunkina skrandį ir protą daro nepajėgų darbui.

5) Laikytis tylos – kalbėti tik tiek, kiek natūraliai reikia (blogą įprotį galima atremti platesniais įrodymais).

6) Laikytis tvarkos valgymo laiko ir vietos atžvilgiu. Niekados nevalgyti ne prie stalo. Ir nepradėti, ir nebaigti valgio, nepadėkojus Viešpačiui Dievui už jo dovanas.

7) Kasdien tuo pačiu metu keltis. Atsikėlus padėkoti Aukščiausiajam, kad išlaikė man gyvybę praėjusią naktį, apsirengti ir žvaliai imtis rankų arba protinio darbo.

Atliekamu nuo darbo laiku skaityti naudingas knygas arba rašyti, kiek galint saugojantis dykinėjimo, kaip viso pikto šaltinio…“

Antanas Baranauskas „Raštai“ (ištrauka)

G. Pakutkienė

www.punskas.pl

Nuotraukose:

1. Renginį atidarė P. Maksimavičius

2. Renginio metu