Seinuose bus lietuvis kunigas

Sekmadienį, 2012 m. lapkričio 25 d., kun. Arūnas Kesilis, Mišių pabaigoje padėkojęs už maldas ir pajuokavęs, kad geriau maža dovanėlė negu didelis ačiū, pasakė, kad turi ir didelę dovaną – žinią… Žagarių ir Seinų bažnyčiose susirinkusiems melstis pranešta, kad nuo kito sekmadienio, gruodžio 2-osios, Seinų parapijai skiriamas lietuvis kunigas Petras Gucevičius. Jis tądien bus oficialiai pristatytas.

Už šią naujieną padėkojo ir choro dalyvis V. Grigutis. Atsiprašė, kad pasveikins kunigą kitą sekmadienį.

Nedrąsiai prabilo ir jaunutis kunigas Petras, sakydamas, kad tikėjimas – kaip gėlė, kurią reikia puoselėti, norint, kad gražiai augtų ir žydėtų. Jei nesaugu, tai aptverti. Tad jis tikisi, kad bus čia reikalingas, ir viliasi tik gerų tarpusavio santykių su tikinčiaisiais.

Visų veidai nušvito džiaugsmu. Žmonės žinią ir kunigėlio pasisakymą priėmė pagarbiai atsistoję. Tuoj po Mišių vieni kitų klausinėjo, iš kur atvyko kunigas Petras į Seinus ir kokia jo pavardė, kur apsigyvens (ar pas Vaškius Seinuose, kaip ir kunigas Bernardas Augaitis), jei jam reiktų pagalbos, ar galėtų būti kuo naudingi…

Sėkmės ir džiaugsmo naujam kunigui Seinuose.

www.punskas.pl

Nuotraukoje: Seinų Švč. Mergelės Marijos bazilika