Pagrindinis puslapis Aktualioji publicistika Seimo ir PLB komisija kviečia visus lietuvius aktyviai dalyvauti Referendume dėl pilietybės išsaugojimo

Seimo ir PLB komisija kviečia visus lietuvius aktyviai dalyvauti Referendume dėl pilietybės išsaugojimo

Seimo ir PLB komisija kviečia visus lietuvius aktyviai dalyvauti Referendume dėl pilietybės išsaugojimo

Seimo kanceliarijos nuotraukos (aut. Olga Posaškova)

www.voruta.lt

Balandžio 9 d. Seime darbą pradėjusi Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija aptarė įsibėgėjusių Pasaulio lietuvių metų, Lietuvių Chartos jubiliejaus, Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metų minėjimo klausimus, pasidžiaugė, kad vykstantys renginiai Lietuvos ir užsienio bendruomenėse, o ypač Lietuvos regionų kultūros centruose, bibliotekose, mokyklose motyvuoja Lietuvoje gyvenančius lietuvius atsigręžti į savo tautiečius užsienyje, išgirsti jų balsą ir taip stiprinti lietuvių vienybę.

Šiandien posėdžio darbotvarkėje – Referendumo dėl pilietybės išsaugojimo klausimai.

Komisijos pirmininkas ir diplomatas Antanas Vinkus į posėdį susirinkusiems pasaulio lietuviams perdavė nuoširdžius Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus linkėjimus ir šiuos žodžius: „Esu įsitikinęs, kad ir kur būtų, kad ir kur gyventų, kad ir kaip toli nuo Tėvynės atsidurtų, absoliuti dauguma mūsų tautiečių puoselėja ryšį su savo Tėvyne, jos papročiais, kultūra ir tradicijomis, išsaugo jiems tokį svarbų ir brangų ryšį su Lietuva. Šiems mūsų tautiečiams Lietuvos pilietybė – ne vien teisinis ryšys, bet ir labai svarbi moralinė nuostata.“

„Referendumas dėl pilietybės neatėmimo“, –  taip aiškiai ir suprantamai sveikindamas susirinkusius komisijos narius šį referendumą pavadino Seimo Pirmininkas prof. Viktoras Pranckietis.

 „Tėvynė yra vadinama Motina, o Motina gali viską paaukoti dėl savo vaikų“, – labai jautriai kalbėjo į posėdį atvykęs arkivyskupas Gintaras Grušas ir pabrėžė, kad „istoriškai karų ir tremčių išblaškytus savo vaikus susigrąžindavusi Lietuva ir dabar į savo glėbį turi juos visus priimti.“

 „Išsaugota gimtosios šalies pilietybė – tai lyg paliktas raktas į namus,“ ­­­– viską pasakančią metaforą naudoja komisijos pirmininkas A. Vinkus, pabrėždamas, kad „turime palikti po pasaulį išsibarsčiusiems lietuviams raktą namo.“

Viso pasaulio lietuvių bendruomenes nuolat lankantis ir skatinantis aktyviai dalyvauti referendume komisijos kopirmininkas dr. Rimvydas Baltaduonis iš Vašingtono sako: „kuo daugiau lietuvių bus susiję su Lietuvos valstybe tampriais pilietybės ryšiais, tuo didesnė bus Lietuva pasaulyje.“

2019 m. balandžio 11 d. komisija svarstys nuolat užsienyje gyvenančių vaikų, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai, teisių apsaugos ir Lietuvos įvaizdžio pasaulyje klausimus.

Posėdžius tiesiogiai galima stebėti internetu ir Seimo „YouTube“ paskyroje.

Komisijos pirmininkas Antanas Vinkus