Pagrindinis puslapis Pasaulis Išeivija Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija: „Sujungėme jėgas tėvynės labui“

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija: „Sujungėme jėgas tėvynės labui“

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija: „Sujungėme jėgas tėvynės labui“

Seimo kanceliarijos nuotr. (aut. Džoja Gunda Barysaitė)

www.voruta.lt

Rugsėjo 16 d. posėdžiavusi Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija apžvelgė visos Seimo kadencijos metu atliktus darbus, sprendžiant pasaulio lietuviams rūpimus klausimus, tarp kurių svarbiausi – įvykęs referendumas dėl gimimu įgytos Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo, Pasaulio lietuvių vienmandatės rinkimų apygardos įsteigimas, pilietiškumo skatinimas minint Pasaulio lietuvių metus, teigiamas migracijos saldo Lietuvoje, kai daugiau yra atvykstančiųjų į Lietuvą nei išvykstančiųjų, nes nuolat gerinamos reintegracijos į Lietuvos gyvenimą sąlygos grįžusiesiems iš emigracijos.

Komisijos pirmininkas Antanas Vinkus perdavė nuoširdžius Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimus ir padėką komisijos nariams. „Nepaprastai džiaugiuosi, kad mums pavyko susivienyti, sujungti jėgas tėvynės labui“, – kalbėjo Seimo narys ir diplomatas A. Vinkus, pasidžiaugdamas, kad „komisija per kadenciją vieningai priėmė daugiau nei pusšimtį rezoliucijų, kuriose išdėstytus pasiūlymus tiek pats Seimas, tiek ir atsakingos institucijos spėjo įgyvendinti“. Jis padėkojo Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui, komisijos nariams ir Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos nariams už nuoširdų darbą kartu, sprendžiant lietuvių, pasklidusių po pasaulį, problemas.

Posėdyje dalyvavęs Seimo Pirmininkas prof. Viktoras Pranckietis pasveikino komisijos narius, įteikė padėkas Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovams komisijoje už  darbą, telkiantį viso pasaulio lietuvių bendruomenes ir įkvepiantį jas pilietiškumui. „Pelnytai didžiuokitės nuveiktais darbais!“ – komisijos narius drąsino Seimo Pirmininkas.

Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henkė (Dalia Henke) padėkojo Seimo nariams už paramą sprendžiant pasaulio lietuviams svarbius klausimus,  konstruktyvų ir sėkmingą bendrą darbą ir  parodytą išskirtinį dėmesį  Lietuvos diasporai.

 Posėdyje taip pat dalyvavo Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė, Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktorius Marijus Gudynas, Konsulato Seinuose vadovas Remigijus Motuzas, Vidaus reikalų ministerijos Migracijos politikos grupės patarėja Daiva Vežikauskaitė.

Šiame posėdyje komisija priėmė tris rezoliucijas:

1. Rezoliucijoje „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos veiklos organizavimo ateityje“ komisija paragino Seimą ir kitą kadenciją užtikrinti Komisijos veiklos stiprinimą, o iškilus ypatingoms situacijoms bei tarpinių komisijos posėdžių metu numatyti galimybę dalyvauti komisijos posėdžiuose nuotoliniu būdu, taip užtikrinant ir lankstesnį komisijos veiklos koregavimą įvairių iššūkių sąlygomis.

2. Rezoliucijoje „Dėl rinkimų organizavimo Pasaulio lietuvių rinkimų apygardoje“ komisija paprašė Vyriausiosios rinkimų komisijos išsiųsti priminimą visais turimais 2019 m. rinkėjų, deklaravusių gyvenamąją vietą užsienio valstybėje, el. pašto adresais apie vykstantį užsienyje gyvenančių rinkėjų sąrašų sudarymą ir informaciją, kaip galima dalyvauti šiuose Seimo rinkimuose.

3. Rezoliucijoje „Dėl gimimu įgytos Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo vaikams“ komisija pasiūlė Seimui nustatyti, kad vaikai, kurie yra įgiję Lietuvos Respublikos pilietybę gimimu, turėtų lygias galimybes išsaugoti Lietuvos Respublikos pilietybę nepriklausomai nuo to, ar ją įgijo gimdami Lietuvos teritorijoje, ar gimdami Lietuvos Respublikos piliečio šeimoje užsienyje, ir neišskirti Lietuvoje gimusių vaikų, nustatant jiems papildomą reikalavimą pasirinkti tik vieną iš turimų pilietybių, kai jiems sukanka 20 metų.

„Džiaugiuosi, kad galėjau tuos keturis metus prisidėti prie diasporos klausimų sprendimo, ir darbuotis komisijoje kartu su pasišventusiais kolegomis iš Pasaulio lietuvių bendruomenės bei Seimo. Dariau tai iš širdies vardan mūsų Tėvynės ir po visą pasaulį pasklidusių lietuvių“, – sakė komisijos kopirmininkas dr. Rimvydas Baltaduonis, išreikšdamas viltį, kad komisija tik stiprins savo darbą ateityje, nes „tai, kad ši komisija gyvuoja jau ketvirtį amžiaus, rodo jos misijos ilgaamžiškumą ir reikalingumą“.

Posėdžio vaizdo įrašą galima peržiūrėti Seimo „YouTube“ paskyroje.