Pagrindinis puslapis Lietuva Seime posėdžiaus Pasaulio lietuvių bendruomenės XV Seimas

Seime posėdžiaus Pasaulio lietuvių bendruomenės XV Seimas

Liepos 15–17 dienomis Seimo III rūmų Konferencijų salėje posėdžiaus XV Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) Seimas, kuriame dalyvaus PLB Valdybos nariai, kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkai bei kraštų lietuvių bendruomenių atstovai. Apie 150 dalyvių iš 33 pasaulio valstybių spręs lietuvių bendruomenių ir Lietuvos išeivijos santykių aktualius klausimus. Renginio dalyvius pasveikins Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė.

Dalyvių laukia pranešimai ir diskusijos apie Pasaulio lietuvių bendruomenės dabartį ir ateitį, lietuvių švietimą, bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos institucijomis.  Taip pat bus pateikta PLB Valdybos ataskaita apie PLB veiklą, išklausyti Valdybos narių ir svečių pranešimai, numatytos svarbiausios veiklos kryptys ateinantiems trejiems metams. Šio PLB Seimo metu bus išrinkta nauja PLB Valdyba, pirmininkas ir susitarta dėl organizacijos prioritetinių veiklos sričių per ateinančius trejus metus.

Liepos 15 d., trečiadienį, 15.15 val. Seimo Parlamento galerijoje bus atidaryta paroda „Lietuviškoji leidyba Vakarų Europoje 1944–1952“, kurią parengė Martyno Mažvydo bibliotekos Lituanistikos skyrius.

Tęsiant naujausią PLB tradiciją, liepos 17 d. Nacionaliniame dramos teatre Vilniuje įvyks Pasaulio lietuvių vienybės dienai skirtas koncertas, kuriame pasirodys 16 lietuvių solistų ir kolektyvų iš 8 skirtingų užsienio šalių.

 

Programa.

 

PLB Seimas yra aukščiausias PLB valdymo organas ir šaukiamas kas treji metai.  Jis – vienas svarbiausių įvykių Pasaulio lietuvių bendruomenės veikloje. PLB Seimas sprendžia visus PLB reikalus, renka Valdybą, Kontrolės komisiją ir Konfliktų sprendimo komitetą.

 

Daugiau informacijos apie renginį: http://pasauliolietuvis.lt/?p=1225,http://pasauliolietuvis.lt/?p=2306http://readadvice.com/Pasaulio-lietuvis-2015-Birzelis-Liepa-06-538-42361wj.html

 

Renginys bus transliuojamas Seimo interneto svetainėje ir televizijos programa „Seimas – tiesiogiai“ liepos 15–17 d. 9–10 val.

 

 

 

Goda Dobradziejūtė

Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento

Ryšių su visuomene skyrius