Pagrindinis puslapis Kultūra Savito braižo poetas ir publicistas Stasys Stacevičius

Savito braižo poetas ir publicistas Stasys Stacevičius

Savito braižo poetas ir publicistas Stasys Stacevičius

 Iš kairės:  Teresė Jankauskaitė, Stasys Stacevičius ir poetas Algis Šumskas Trakų pilyje 2001 08 04. Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Elena GLAVICKIENĖ, Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja, www.voruta.lt

          Varėnos viešojoje bibliotekoje veikia spaudinių paroda, skirta poetui, eseistui Stasiui Stacevičiui, kuriam lapkričio 19 dieną būtų sukakę 60 metų.

      Stasys  Stacevičius    gimė  1959 m.  lapkričio 19 d.  vienkiemyje  prie Merkinės.  Baigęs  Merkinės  vidurinę  mokyklą,  studijavo  Vilniaus  universitete.   1979-ųjų    pavasarį    buvo paimtas    į   kariuomenę.    Grįžęs    iš   kariuomenės,   dirbo      korespondentu    Varėnos,   Šalčininkų   ir   Trakų   rajonų    laikraščių  redakcijose  bei  „Valstiečių laikraščio“  korespondentu Dzūkijai.
Būdamas   vienuoliktoje   klasėje   tapo   moksleivių    poezijos    konkurso   laureatu.   1977 m.     debiutavo    „Moksleivyje“.    Jo    eilėraščius     spausdino   Varėnos,    Trakų   rajonų  laikraščiai,  „Nemunas“,    „Literatūra ir menas“, „Pergalė“,   „Poezijos pavasaris“  ir  kiti respublikiniai leidiniai.
1990  m.  išėjo  pirmoji  S. Stacevičiaus  eilėraščių   knyga „Vienkiemio valanda“. 1994 m.  išleistas  antrasis  poezijos  rinkinys  „Juodvarnių žemė“,  o   1997 m.  –  trečioji    lyrikos    knyga    „Perkūnės pasiilgę“ .   1999  m.   pasirodė  ketvirtoji   poeto  knyga   „Toli kriokliai“.

      2001 m. Stasys Stacevičius Kaune buvo paskelbtas 37-uoju „Poezijos pavasario“ laureatu. Poetas buvo pagerbtas už savo eilėraščių  knygą „Toli kriokliai“. Tais pačiais metais už nuopelnus Varėnos krašto kultūrai ir literatūrai jis buvo apdovanotas   „Sidabrinės   bitės“   ženkleliu  ir Varėnos rajono savivaldybės pinigine premija.

      2003  m.    Lietuvos   rašytojų    sąjungos      leidykla      išleido  penktąją  S. Stacevičiaus   poezijos   knygą   „Luktels  ūkaujančių    Bedugnis“,     o  2005 m.  pasirodė  „Vagos“   išleista    „Juodoji“  –  vientisa   knyga   panaši  į  eilėraščių  romaną  ir  iliustruota  keramikės  Teresės  Jankauskaitės  darbų  atvaizdais.  2008 m.    išleista  septintoji   lyrikos knyga  „Ne   ėriukai  nakty“, o  2012 m.  –       „Stiklinė“.

     2006 m.  S.  Stacevičius    gavo  Lietuvos Respublikos   Kultūros  ministerijos    premiją    už  ryškiausias   publikacijas    kultūros  temomis  „ Literatūroje ir mene“  bei kitoje spaudoje.

2012 m. už visuomeniškai aktualią publicistiką S. Stacevičiui buvo įteiktas Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimas – Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“.
Pūguotą ir šaltą 2012-ųjų metų gruodžio aštuonioliktosios vakarą, grįždamas iš dėdės laidotuvių Merkinėje, S. Stacevičius savo namų atokiame viensėdyje nepasiekė. Jo kūnas  buvo surastas laukuose 2013 metų sausio dešimtą dieną . Poetas  palaidotas Merkinės kapinėse.

   Praėjus metams po jo mirties, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla išleido kūrėjo eseistikos knygą „Milda supaisys“(2013). Tai pirmoji S. Stacevičiaus eseistikos knyga, nors jo daugybė esė ir straipsnių  publikuota periodiniuose leidiniuose.

    2013 m. festivalio „Poetinis Druskininkų ruduo“ komitetas, atiduodamas pagarbą ir už gyvenimo tekstus,  suteikė Stasiui Stacevičiui Jotvingio vardą. „Anot kalbą sakiusio Donato Petrošiaus, apdovanojimas deramas, nes juo įvertintas asmuo, gebėjęs neformaliai ir įspūdingai atstovauti baltiškajai prigimčiai“ (Butnoriūtė, Neringa  Poezija Druskininkų laiku. – Iliustr.  // Nemunas. – 2013, spal. 10-16, p. 4).

        Daugiau informacijos apie poetą S. Stacevičių galima rasti šiuo metu bibliotekoje veikiančioje spaudinių ekspozicijoje.  Paroda   supažindina su kūrėjo  biografija. Pristatomos  poeto ir publicisto išleistos knygos. Eksponuojami  straipsniai apie S. Stacevičiaus vainikavimą „Poezijos pavasario“ laureatu bei už nuopelnus Varėnos kraštui apdovanojimą „Sidabrinės bitės“ ženkleliu  ir   premija. Pateikiami ir kiti spaudoje skelbti straipsniai: Onutės Bradūnienės „Keletas stabtelėjimų prie savojo krašto poeto“ (Šiaurės Atėnai. – 2019, spal. 25, p. 15), Jono Staliulionio „Iš šito krašto gal jau neišeisiu“ (Merkio kraštas. – 2013, vas. 26, p. 5),  Romanos   Vaičkutės-Skliutienės „Pasiklydęs pūgoje“ (Giružis. – 2013, saus. 11, p. 1), Rimvydo Stankevičiaus „Išėjęs į pūgą“ (Respublika. – 2013, saus. 11, p. 4), Mildos Kičaitės „Išleista paskutinė Stasio Stacevičiaus kūrybos knyga “ ( Merkio kraštas. – 2014, vas. 11, p. 3). Pateiktas JAV, Floridoje gyvenančios,  iš Varėnos krašto kilusios poetės Stacy Lee (Stasės Piliūtės) eilėraštis „Mano tolimajam poetui“, skirtas Stasiui Stacevičiui ir jo poezijos knygai „Stiklinė“.

      Parodą papildo S. Stacevičiaus  rankraštinė kraštotyros medžiaga – apybraižos: „Darom traukinį“, „Vokiečių kalnas“, „Skersvėjai Merkinėje“, „Mokytojas ir Bulonas“ (apie Petrą Žėką, kilusį iš Gudakiemio, mokytojavusį Merkinės vidurinėje mokykloje), „Varteliai Bedugnyje“ (apie dailininkę Teresę Jankauskaitę, jos aplinką ir senuosius puodžius), „Sudužusi poetų bangelė“ (apie literatų bangą, kilusią Merkinės apylinkėse 1975-1978 m.), „Žiema sename dvarelyje“ (apie Marytę Skerniškytę, buvusią Gudakiemio kaimo bibliotekininkę). Taip pat eksponuojami straipsnių kopijų segtuvai „Stasio Stacevičiaus kūryba periodinėje spaudoje“ bei „Literatūra apie Stasio Stacevičiaus gyvenimą ir kūrybą“.