Pagrindinis puslapis Lietuva Savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba (SKAT)

Savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba (SKAT)

Š. m. sausio 17 d. sukako 23 metai, kai buvo oficialiai įteisinta Savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba (SKAT‘as), nors šios Tarnybos užuomazgos yra daug senesnės, sieja Sąjūdžio žaliaraiščių, Parlamento gynėjų, laikus. Šių eilučių autoriui teko šiek tiek prisiliesti prie šios organizacijos veiklos jos ankstyvuoju laikotarpiu. Nesileisdamas į istorinį Tarnybos vertinimą (tai padarys istorikai), pasitenkinsiu tik kai kuriais savo atsiminimais.

1994 m. kovo 11 d. lankiausi „Lietuvos aido“ redakcijoje pas tuometinį redaktorių Saulių Šaltenį, su kuriuo buvau pažįstamas. Jo tėvas Rapolas Šaltenis – mano klasės auklėtojas, kai karo metais mokiausi Ukmergės gimnazijoje. Apsilankymo pas S. Šaltenį metu redakcijoje vyko tada jau ketvirtuosius metus veikusios SKAT‘o organizacijos pasitarimas, kaip reikėtų padėti bolševikiškai nusiteikusių žmonių persekiojamiems kariams-savanoriams. Nuo to laiko teko ir pačiam įsitraukti į SKAT‘o veiklą: dalyvavau SKAT‘o rengiamose Kūčiose ir Velykų rytmečiuose (daug kartų), organizacijos jubiliejuose, Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios dienų minėjimuose ir daugelyje visokių kitokių renginių.

SKAT‘o vyrams esu skaitęs daug paskaitų apie baltus ir lietuvių tautos kilmę. Įsiminė paskaitos apie senovės prūsus (kalendoriuje pažymėta 1995 m. vasario 3 d. data), kuršius (vasario 10 d.), žemgalius ir sėlius (vasario 17 d.), latgalius–latvius (kovo 3 d.), apie Lietuvos valstybės pradžią (1994 m. birželio 25 d.).

Bendravimas su SKAT‘u tęsėsi ilgą laiką ir dabar man sukelia vien malonius prisiminimus

Akad. Zigmas Zinkevičius, Vilnius