Pagrindinis puslapis Lietuva Šarūnas Birutis: Jonas Basanavičius nusipelnė daugiau nei būti įspraustas automobilių stovėjimo aikštelėje

Šarūnas Birutis: Jonas Basanavičius nusipelnė daugiau nei būti įspraustas automobilių stovėjimo aikštelėje

Kultūros ministras Šarūnas Birutis pasirašė įsakymą, kuriuo sudaroma komisija, nagrinėsianti klausimus, susijusius su Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo 2015-2020 metų plano priemonės „pastatyti paminklą Jonui Basanavičiui Vilniuje“ įgyvendinimu.

“Mums svarbu numatyti, kad vienas svarbiausių Lietuvos nepriklausomybės siekėjų būtų įamžintas tinkamai, kaip dera iškiliai asmenybei. Todėl šis klausimas bus sprendžiamas sudarant atskirą, kompetentingą tarpžinybinę komisiją. Už šios priemonės įgyvendinimą atsakinga Kultūros ministerija, todėl mes kartu su komisija ir kviestiniais ekspertais viešai ir skaidriai spręsime, kaip tinkamai įamžinti Joną Basanavičių. Jis nusipelnė daugiau nei būti įspraustas automobilių stovėjimo aikštelėje šalia filharmonijos”, – sako ministras.

Pasak ministro, komisija iki 2016 m. vasario 1 d. pateiks pasiūlymus dėl paminklo Jonui Basanavičiui pastatymo vietos Vilniuje. Iki kol bus pastatytas ir atidengtas paminklas Jonui Basanavičiui Vilniuje ši komisija nagrinės kitus su šio paminklo pastatymu susijusius klausimus. Numatoma į  posėdžius kviestis ekspertus, kitų institucijų, įstaigų bei organizacijų atstovus.

Ministras taip pat pavedė Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriui ir Muziejų, bibliotekų ir archyvų skyriui bei Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Profesionalaus meno skyriui ir Istorinės – kultūrinės atminties įprasminimo skyriui parengti ir pateikti komisijai medžiagą, susijusią su paminklo Jonui Basanavičiui vietos Vilniuje parinkimu ir pastatymu.

J.Basanavičiaus įamžinimo klausimus spręs komisija, kurią sudaro:

Šarūnas Birutis – kultūros ministras, komisijos pirmininkas;

Romas Jarockis – kultūros viceministras, komisijos pirmininko pavaduotojas;

Artūras Blotnys – Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento direktorius;

Gražina Drėmaitė – Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė;

Asta Junevičienė – Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė;

Faustas Latėnas – Ministro Pirmininko patarėjas kultūrai;

Petras Mazuras – Vilniaus dailės akademijos Skulptūros katedros vedėjas;

Rimantas Miknys – Lietuvos istorijos instituto direktorius;

Albinas Kuncevičius – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros vedėjas;

Irena Seliukaitė – Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėja;

Diana Varnaitė – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė.

Jonas Basanavičius – lietuvių visuomenės veikėjas, pirmasis laikraščio “Aušra” redaktorius, vienas svarbiausių nepriklausomybės siekėjų ir lietuvybės saugotojų, mokslininkas, gydytojas. 1927 m. vasario 16 d., kai visa Lietuva džiaugsmingai šventė devintųjų Lietuvos nepriklausomybės metų sukaktį, mirė dr. J. Basanavičius. Lietuvoje buvo paskelbtas 5 dienų gedulas. 2017-aisiais minėsime lietuvių tautos patriarcho daktaro Jono Basanavičiaus mirties 90-metį, o 2018-aisiais – Lietuvos valstybingumo, kuris be patriarcho J.Basanavičiaus yra neįsivaizduojamas, šimtmetį.  Mykolas Biržiška J. Basanavičių pavadino moraliniu Lietuvos prezidentu.

„Mes turime pasirūpinti, kad būtų prisimintas ir įprasmintas J.Basanavičius, jo vieta ir veikla mūsų tautos ir valstybės istorijoje. Jo nuopelnai tokie dideli, kad jis, vadinamas tautos patriarchu, nuvedė Lietuvą į 1918 m. vasario 16-ąją”, – sako Šarūnas Birutis.

lrkm.lt inform.