Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos bendruomenė liūdi dėl akademiko Zigmo Zinkevičiaus mirties

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos bendruomenė liūdi dėl akademiko Zigmo Zinkevičiaus mirties

 

www.voruta.lt

 

Dėl akademiko Zigmo Zinkevičiaus mirties reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Reginai, jo šeimai, artimiesiems ir visiems jį pažinojusiems Lietuvos žmonėms. Telydi paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą. Tesumažina skausmo naštą šviesus Jo atminimas ir tylūs mūsų atjautos žodžiai.

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos bendruomenė

 

Pagarbiai,
Vidmantas Žilius
Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos direktorius