Pagrindinis puslapis Lietuva Rytų Lietuva Šalčininkų bendruomenės „Šalčios žemė“ pirmininkė Sigita Staniulienė: mes esame

Šalčininkų bendruomenės „Šalčios žemė“ pirmininkė Sigita Staniulienė: mes esame

Šalčininkuose steigiasi nauja bendruomenė, kuri vadinsis „Šalčios žemė“. Bendruomenės pirmininke tapo Čiužiakampio pagrindinės mokyklos mokytoja Sigita Staniulienė. Ji atsakė į „Vorutos“ klausimus.

Kas paskatino burtis bendruomenei?

Šalčininkuose gyvena daugiau kaip penki tūkstančiai gyventojų. Gaila, tačiau tik dabar suprasta, kad mieste nėra jokios, turinčios juridinį statusą, visuomeninės lietuvių organizacijos. Šį pavasarį, o tiksliau …. mėnesio …. dieną, pirmą susirinko iniaciatyninė grupė, į kurią įeina Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos direktorius Vidmantas Žilius, mokytojas Gintas Morkūnas, miškininkas Virginijus Gustas, atsargos karininkas Vytautas Adamonis, Čiužakampio pagrindinės mokyklos mokytoja Asta Suteiginienė ir dar keletas bendraminčių (?).

Lietuvių burimasis į visuomeninį bei juridinį darinį yra būtinas. Atėjo laikas lietuvių inteligencijai ir jaunuomenei garsiai pareikšti savo požiūrį daugelį dalykų, kurie lenkų diasporos valdomame rajone yra lyg ir nekvestionuojami. Norime ir turime savos relakcijas bei reabilitacijas. Tam atėjo laikas ir dėl to garsiai pareiškiame, kad mes esame bei turime pagrįstų ambicijų.

Bendruomenės įstatuose nusakytos veiklos gairės, uždaviniai ir tikslai. Ką galite apie tai pasakyti?

Bendruomenė savo gyvavimą grįs kultūrine veikla. Norime paskatinti Šalčininkų visuomenę oriai ir deramai švęsti pagrindines Lietuvos valstybines šventes. Norime burti meno saviveiklos kolektyvus. Sieksime, kad į bendruomenės veiklą būtų įtraukta kiek galima daugiau vietos jaunimo. Užsiimsime labdarine veikla. Visa tai bus nušviesta kuriamame internetiname tinklapyje. Apie jo aktyvavimą būtinai paskelbsime spaudoje.

Ar galima teigti, kad į bendruomenę bus priimami tik lietuviai?

Bendruomenės steigimo iniciatyvinės grupės pozicija šiuo klausimu yra vienareikšmė – jokiu budu ne. Pas mus kelias atviras visiems – kam įdomu gyventi kitaip, kas turi nerealizuotų sumanymų ir niekaip jų nesugeba įgyvendinti. Manau, kad ir kitų tautybių miestiečiams bus įdomu ateiti į mūsų bendruomenę, nes pagrindinis mūsų siekis – skatinti naujas iniciatyvas. Tam tautybė ar partinė priklausomybė nėra jokia kliūtis.

Pastaruoju metu jaučiamas vos ne tyčinis lietuvių ir lenkų kiršinimo procesas. Negausiai lietuvių (jų Šalčinikų rajone gyvena apie 4 000) grupei nebus paprasta skintis savo kelią gausios lenkų diasporos visuose rajono gyvenimo srityse išplėtotoje veikloje.

Rajoną išties valdo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos politinis judėjimas. Ne su visais vietos valdžios sprendimais sutinkame, dėl to ir sieksime, kad būtų išgirstas mūsų balsas, mūsų pozicija. Su vietos valdžia sieksime konstruktyvaus dialogo.

Kokie bus pirmieji žingsniai Šalčininkų miesto bendruomenę „Šalčios žemė“ įregistravus valstybiniame registrų centre ir gavus antspaudą bei atsidarius sąskaitą banke?

Kaip ir dera oriai visuomeninei organizacijai, vietos valdžios prašysime suteikti patalpas savo buveinei. Patalpas tikrai turėtume gauti.

Įsikūrę jose, eisime toliau. Dalyvausime visose rajono ir miesto kultūrinėse programose, rašysme projektus bei tikėsimės, kad rajono savivaldybė mums padės dirbti miesto ir rajono gyventojų labui bei naudai.

Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi Vladas Kasperavičius

Autoriaus nuotr.

Nuotraukoje: Šalčininkų bendruomenės pirmininkė S. Staniulienė