Pagrindinis puslapis Pasaulis Lietuva - JAV Š. Birutis: aktyvių Lietuvos bendruomenės narių dėka bendradarbiausime su garsiausiais JAV muziejais ir kino pramone bei plėtosime Lietuvos kultūros sklaidą

Š. Birutis: aktyvių Lietuvos bendruomenės narių dėka bendradarbiausime su garsiausiais JAV muziejais ir kino pramone bei plėtosime Lietuvos kultūros sklaidą

Po susitikimo su Holivudo kino pramonės atstovais spalio 9-14 d. kultūros ministras Šarūnas Birutis tęsė vizitą Jungtinėse Amerikos Valstijose. Apibendrinadamas susitikimus su svarbiomis JAV organizacijomis ir įstaigomis, ministras sako, kad aktyvių JAV gyvenančių  Lietuvos bendruomenės narių ir Lietuvos kultūros institucijų dėka bendradarbiausime su garsiausiais JAV muziejais ir kino pramone bei plėtosime kultūros mainų projektus ir mūsų kultūros sklaidą kitapus Atlanto.

 

Ministras lankėsi Broad šiuolaikinio meno muziejuje Los Andžele ir susitiko su jo įkūrėju filantropu Eli Broad. 2008 m. atidarytame Broad šiuolaikinio meno muziejuje  eksponuojama itin aukšos meninės vertės šeimos sukaupta modernaus ir šiuolaikinio meno kūrinių kolekcija, jos kūriniai skolinami įvairiems pasaulio muziejams. Susitikime ministras pasiūlė pristatyti Broad muziejaus kolekcijos dalį Lietuvos žiūrovams.

 

Ministras taip pat dalyvavo Goethes instituto Los Angeles ir Amerikos sinematekos organizuojamo  8–ojo vokiečių kino festivalio German Currents atidaryme. Šiemet festivalyje pristatomi geriausi 2014 m. vaidybiniai, dokumentiniai filmai ir kinas jaunimui. Renginyje užmegzti ryšiai su Europos kiną propaguojančiais Amerikos organizacijų atstovais.

 

 

Spalio 10 d. tęsėsi susitikimai su Amerikos kino industrijos atstovais. Ministras Š. Birutis susitiko su didžiausios Holivude talentų paieškos agentūros  Creative Artists Agency vykdančiuoju direktoriumi Chris Lawson ir pažymėjo, kad amerikiečiams kuriant kiną Lietuvoje yra galimybės bendradarbiauti su vietiniais atrankos profesionalais, samdyti lietuvių aktorius.

 

Susitikime su režisieriumi Bruce Franklin ir Diplomat Film Production komanda, kuri ketina kurti filmą apie Kaune dirbusį japonų konsulą Chiune Sugihara,  buvo pristatytos galimybės filmuoti Lietuvoje. Pokalbyje dalyvavęs Lietuvos kino centro direktorius Rolandas Kvietkauskas pristatė Lietuvos kino industrijos potencialą ir mokestines lengvatas kino gamybai.

 

Spalio 11 d. Šarūnas Birutis lankėsi Los Angeles Šv. Kazimiero šeštadieninėje  lituanistinėje mokykloje, kuri gyvuoja jau 60 metų. Šiuo metu mokykloje mokosi 170 vaikų ir vidurinės mokyklos amžiaus jaunuolių, jiems dėstoma lietuvių kalba, kultūra, istorija. Ministras dalyvavo vėliavos pakėlimo ceremonijoje, bendravo su moksleiviais,  apžiūrėjo jų klases.

 

Vėliau Šarūnas Birutis išvyko į Glenale miestą dalyvauti metiniame JAV lietuvių bendruomenės tarybos suvažiavime. Savo pasisakyme ministras faktais lygino kultūros srities ir ūkio šakų indėlį į Lietuvos ekonomiką  ir pažymėjo, kad „būtent kultūra šalims suteikia konkurencinių pranašumų.

 

„Unifikuotame šiandieniniame pasaulyje kultūros ir jos kuriamo turinio kokybė, kūrybingumas, inovacijos, dizainas tampa vienintele unikalia preke. Todėl privalome tapti kūrėjais, ne tik gamintojais.Tik taip įgysime pranašumą”, – sakė ministras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suvažiavime ministras pakvietė JAV lietuvių bendruomenės tarybą  atnaujinti  Lietuvai reikšmingų nekilnojamo kultūros paveldo objektų, esančių Jungtinėse Amerikos Valstijose, inventorinį sąrašą. Jį parengus  Lietuvos Vyriausybė galės kreiptis į  JAV institucijas dėl šių vertybių globos ir išsaugojimo.

 

Spalio 12 d. Šarūnas Birutis lankėsi Pasaulio lietuvių centre Lemonte, kur įsikūrusios 39 lietuvių organizacijos, veikiančios  kultūros, švietimo, dvasinio ugdymo ir socialinės rūpybos srityse.

 

Lankydamasis Čikagoje Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, kuriame sukaupta didžiausia už Lietuvos ribų kultūros artefaktų kolekcija,  ministras pasveikino muziejaus įkūrėją, Lietuvos garbės konsulą Stanley Balzeką 90-tojo  jubiliejaus proga. „Reiškiu Jums padėką ir pagarbą už ilgametį darbą puoselėjant lietuvių tautinę ir kultūrinę tapatybę, saugant istorinę atmintį, telkiant lietuvių bendruomenę JAV, vystant tarpkultūrinį dialogą“,  – sakė Š. Birutis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveikindamas 13-tojo lietuvių teatrų festivalio dalyvius Čikagoje, ministras kalbėjo: „Labai vertinu kiekvieno iš Jūsų, o kartu ir visų lietuvių organizacijų, fondų nuoširdžias pastangas ir darbą, sutelktus puoselėti lietuvių kalbą, scenos meną ir išeivijos teatrų festivalių tradiciją, kuri gyvuoja jau penkis dešimtmečius.“

 

 

Spalio 13 d. Medisone vykusiame JAV Lietuvos garbės konsulų suvažiavime Š.Birutis  įteikė Kultūros ministerijos Garbės ženklą „Nešk savo šviesą ir tikėk“ konsulei Pensilvanijoje Kristai Bard už Lietuvos kultūrai įžiebtas idėjas ir iniciatyvas, inspiruojančias bendruomenę pozityviai veiklai, už asmeninę poziciją ir atsakomybę, kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką. Garbės konsulės pastangomis 2013 m. Filadelfijoje surengtas „Lietuvos festivalis“ – didžiausias JAV Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai pristatymas.

 

Popietę ministras Š. Birutis Viskonsino universiteto bibliotekoje susitiko su lietuvių ir šveicarų kilmės istoriku, baltistu, profesoriumi emeritu Alfredu Erichu Sennu. Vienas žymiausių Lietuvos XX a. istorijos tyrinėtojų supažindino ministrą su Viskonsino universitetui dovanotu lituanistinių leidinių rinkiniu,bibliotekos kataloguose įvardintu kaip „Lietuvių kolekcija“.  Ją  sudaro profesoriaus tėvo, iškilaus indoeuropiečių kalbų tyrinėtojo Alfredo Senno ir paties Alfredo Ericho Sennu kaupti leidiniai.

 

Baigdamas vizitą spalio 14 d.  ministras Birutis apsilankė Čikagos meno institute, viename svarbiausių JAV vaizduojamojo, taikomojo meno, dizaino ir architektūros muziejų, ir išvyko į Lietuvą.

 lrkm.lt