Pagrindinis puslapis Uncategorized Rytų Lietuvos mokyklų istorijos kabinetų apžiūros – konkurso, skirto Lietuvos valstybės šimtmečiui, nuostatai

Rytų Lietuvos mokyklų istorijos kabinetų apžiūros – konkurso, skirto Lietuvos valstybės šimtmečiui, nuostatai

www.voruta.lt

                                                                     PATVIRTINTA

                                             RLMA valdybos ir Trakų švietimo centro

                                                 2017-03-02 posėdyje. Protokolo Nr.1

 

RYTŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ISTORIJOS KABINETŲ

APŽIŪROS – KONKURSO, SKIRTO LIETUVOS VALSTYBĖS ŠIMTMEČIUI,

NUOSTATAI

                     

  1. I.                   BENDROJI DALIS.

                      1. Rytų Lietuvos mokytojų sąjunga (toliau RLMA) kartu su Trakų Švietimo centru (Partneris), vykdydami tęstinį edukacinį projektą „Istorija ir kultūra“ (Edukacinio projekto „Geriau pažinkime Lietuvos istoriją“ sudėtinė dalis),organizuoja istorijos kabinetų apžiūrą – konkursą, skirtą Lietuvos valstybės šimtmečiui.

                      2. Istorijos kabinetų Konkurso nuostatai reglamentuoja Lietuvos Švietimo ministerijos reikalavimus kabinetų tvarkymui.

                      3. Rytų Lietuvos mokytojų sąjunga ir Trakų Švietimo centras, organizuodami šį istorijos kabinetų konkursą – apžiūrą, tikisi paskatinti mokytojus kartu su mokiniais deramai pasiruošti Lietuvos Valstybės garbingam jubiliejui.

  1. II.                APŽIŪROS – KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI.

                      1. Konkurso tikslas – paskatinti Rytų Lietuvos mokyklų istorijos mokytojus, dalinantis savo gerąja patirtimi, naujai pažvelgti į istorijos kabinetų naudą, funkcionalumą, įvairumą, šiuolaikiškai mokant mokinius istorijos.

                      2. Konkurso uždaviniai:

                                           2.1. Išrinkti geriausius kabinetus, padedančius mokytojui mokyti istorijos.

                                           2.2. Įvertinti istorijos mokytojų gebėjimą pristatyti istorijos kabinetą.

  1. III.             ISTORIJOS KABINETŲ APŽIŪROS – KONKURSO ORGANIZAVIMAS, DALYVIAI.

                      1. RLMA ir Partneris organizuoja Vilniaus, Šalčininkų, Trakų rajonų ir Vilniaus priemiesčio mokyklų istorijos kabinetų apžiūrą – konkursą (toliau Konkursas).

                      2. Konkurse kviečiame dalyvauti visas mokyklas, nepriklausomai nuo to, kokia kalba mokykloje yra dėstoma istorija.

                      3. Pasiruošimas Konkursui vyksta mokyklose nuo 2017 m. kovo iki 2017 m. spalio mėnesio.

                      4. Iki 2017 m. gegužės 31 dienos dalyvio paraišką pateikti RLMA. Anketas siųsti el. paštu. Paraiškos forma pridedama.

                      5. Lapkričio mėnesį vyks kabinetų vertinimas ir rezultatų apibendrinimas.                    

  1. IV.              DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS.

                      6. Mokykla, pareiškusi norą dalyvauti konkurse, privalo atkreipti dėmesį į šiuos dalykus:

                          6.1. kabineto aprūpinimą, estetinį vaizdą, apipavidalinimo aktualumą, turimas audio, video priemones ir jų naudojimą;

                          6.2. sukauptą medžiagą apie svarbiausius Lietuvos istorijos įvykius, mokinių dalyvavimą įvairiuose piletiškumo projektuose, akcijose ir t.t.;

                          6.3. turėtų būti akcentuojama istorijos kabinetą pristatančio mokytojo edukacinė veikla, netradicinės darbo formos, integruotos pamokos, apžvalginės ar teminės ekskursijos, šventės, susitikimai ir t.t.

  1. V.                 VERTINIMAS IR REZULTATŲ APIBENDRINIMAS

                      1. Paraiškas pateikusiose mokyklose lankysis vertinimo komisija (istorijos specialistai).

                      2. Rezultatai bus apibendrinti  lapkričio mėnesį vyksiančioje konferencijoje.

                      3. Geriausių istorijos kabinetų mokytojai bus apdovanoti.

                      4. Visų Konkurse dalyvavusių mokyklų istorijos mokytojai bus pakviesti į nemokamą edukacinę kelionę „Lietuvos dvarų istorija ir kultūra”.

  1. VI.              BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.

                      1. Konkurso koordinatorius – Rytų Lietuvos mokytojų sąjunga ir Trakų Švietimo centras.

                      2. Informacija apie Konkursą bus skelbiama ….

                      3. Nuostatus rengė: Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos pirmininkė, mokytoja metodininkė Danguolė Sabienė ( tel. 862017143, el.paštas danguole.sabiene@gmail.com.), Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos istorijos mokytoja ekspertė Jolanta Lazdauskienė ( tel. 862313262, el.paštas ljolanta@ymail.com.), Trakų r., Paluknio „Medeinos“ gimnazijos mokytojas metodininkas Dainius Kuchanauskas ( tel. 868334055, el.paštas dainius.kuchanauskas@gmail.com.)

RYTŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ISTORIJOS KABINETŲ APŽIŪROS – KONKURSO, SKIRTO LIETUVOS VALSTYBĖS ŠIMTMEČIUI, DALYVIŲ REGISTRACIJOS ANKETA

 

Mokyklos pavadinimas

 

 
 

Mokyklos adresas

 

 
 

Mokyklos telefonas, pašto adresas

 

 
 

Mokytojo (-ų) vardas, pavardė, telefono nr., el.pašto adresas