Pagrindinis puslapis Europa Lietuva - Rusija Liepos 23 d. prasideda trečioji ekspedicija „K. Donelaitis ir R. Prūsijos kultūrinis palikimas“

Liepos 23 d. prasideda trečioji ekspedicija „K. Donelaitis ir R. Prūsijos kultūrinis palikimas“

Tikt n’užmirškit irgi manęs ir mano namelių,
Kad pulkais susikviesit į česnis pasilinksmint.

(K. Donelaitis „Metai: Vasaros darbai“)

2013 m. liepos 23-28 d. rengiama jau trečioji ekspedicija, kurios metu žygio dalyviai plankys vakarinę Karaliaučiaus srities dalį, istorinę Prūsų žemę Sembą iš kurios pasieks poeto gimtinę – Lazdynėlius.

2014 aisiais minėsime mums svarbaus literatūros pradininko K. Donelaičio 300-ąsias gimimo metines. K. Donelaičio „Metai“ – lietuvininkų (Mažosios Lietuvos lietuvių) epas, padėjęs pagrindus pasaulietinei grožinei lietuvių literatūrai.

K. Donelaitis mums svarbus ne tik kaip rašytojas atspindėjęs to meto Mažosios Lietuvos gyvenimą, tačiau ir kaip kultūrinis tiltas jungiantis mūsų valstybę – didžiąją Lietuvą su istorine ir kultūrine Mažąja Lietuva įskaitant ir visą kultūrinį bei architektūrinį palikimą anapus valstybinės sienos.

1964 m. atstatytoje Tolminkiemio bažnyčioje įkurtas K. Donelaičio memorialinis muziejus. Čia įrengta memorialinė ekspozicija, bažnyčios kriptoje ilsisi rašytojo palaikai. Muziejui neseniai buvo iškilusi grėsmė, kuomet Kaliningrado srities Dūma svarstė ketinimus muziejų Tolminkiemyje (Čistyje Prudy) kartu su keliolika liuteroniškų bažnyčių perduoti stačiatikių cerkvei.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė išsiuntė laišką Rusijos Federacijos Prezidentui Dmitrijui Medvedevui, prašydama išlaikyti Kristijono Donelaičio muziejų Tolminkiemyje Rusijos valstybės nuosavybėje.

Siekiant deramai paminėti K. Donelaičio 300 asias gimimo metines buvo suvienyti įvairių sričių specialistai ir įkurta Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija. Jau 2011 m. pradėti įgyvendinti įvairūs tęstiniai projektai skirti rašytojo gimimo metinių paminėjimui.

Ekspedicijų ciklas „K. Donelaitis ir Rytų Prūsijos palikimas“ rengiamas atsižvelgiant į dr. Kazyi Napaleono  Kitkausko ir Stepono Lukoševičiaus į Valstybinę minėjimo programą įrašytus darbus:

–  sutvarkyti muziejaus – Tolminkiemio bažnyčios ir klebonijos – aplinką: atsodinti augmeniją bei atnaujinti muziejaus teritoriją juosiantį aptvarą;

–  sutvarkyti Poeto gimtinėje Lazdynėliuose paminklinio akmens aplinką ir ąžuolyne atsodinti sunykusius medelius;

Kiekviena ekspedicija apima ne tik aplinkos tvarkymo darbus, tačiau ir kultūrinę programą. Kelionės metu žygio dalyviai susitiks su vietos mokyklų, kraštotyrininkų atstovais, lankys muziejų N. Kuršiuose/Pionerskij, grožėsis šiaurinės Sembos skardžiais, ekspedicijos metu organizuojami K. Donelaičio literatūros skaitymai, muzikos kūriniai K. Donelaičio literatūrinių tekstų motyvais, prieš kelionę rengiama vieša konferencija, susitikimai su prisidėjusiais prie K. Donelaičio palikimo puoselėjimo bei įamžinimo žmonėmis, atidaroma fotoparoda ir pristatomi projekto rezultatai.

alkas.lt