Pagrindinis puslapis Sena Voruta Rusija privalo atsiprašyti

Rusija privalo atsiprašyti

Rusija, Sovietų Sąjungos teisių perėmėja, negali būti laikoma lygiu partneriu Vakarų demokratijų tarpe, kol neįvertino praeities ir neatsiprašė savo tautų bei visų anksčiau okupuotų kaimynų už represinio režimo nusikaltimus bei neatlygino už patirtas skriaudas. Tai pareiškė prezidento įsteigtos Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti pirmininkas Emanuelis Zingeris.
Savo pareiškime spaudai E. Zingeris pastebi, kad "vietoje to, buvusioms Sovietų Sąjungos agresijos aukoms – okupuotoms valstybėms – pareiškiamos finansinės pretenzijos".
Jis taip atsiliepė į praėjusią savaitę Rusijos Audito rūmų paskelbtą išvadą, jog tarp Rusijos ir Baltijos šalių nėra išspręsti klausimai, susiję su šiose šalyse paliktu Sovietų Sąjungos turtu, taip pat Rusijos prisiimtos Sovietų Sąjungos užsienio skolos sumokėjimu. Rusijos auditorių nuomone, trims Baltijos šalims tenka daugiau kaip 3 mlrd. JAV dolerių buvusios Sovietų Sąjungos užsienio skolos.
Prezidentas Valdas Adamkus ir kiti šalies politikai aštriai reagavo į tokius Rusijos "skaičiavimus" įvertinęs juos kaip mėginimą paneigti Baltijos šalių sovietinės okupacijos ir aneksijos faktą.
Anot E. Zingerio, "Rusija gali būti pavojinga pasauliui tol, kol su 20 amžiaus nusikaltimais žmogiškumui, įvykdytais Sovietų Sąjungos režimo, nebus supažindintas kiekvienas Rusijos pilietis mokyklose, muziejuose, žiniasklaidoje".
"Vakarų valstybės turi stebėti praeities įvertinimo procesą Rusijoje, nes nuo to priklauso, ar ateityje bus saugesnis demokratinis pasaulis", – rašo Lietuvos istorinio teisingumo komisijos pirmininkas.
Jis pastebi, kad "po Sovietų Sąjungos griuvimo iki šiol šioje valstybėje nevyko nė vienas teismo procesas prieš buvusių represinių struktūrų planuotojus ir atlikėjus nei Rusijoje, nei kaimyninėse Sovietų Sąjungos okupuotose valstybėse. 20 amžiaus pabaigos Tbilisio ir Vilniaus teroristinių išpuolių dalyviai iki šiol slepiami būtent Rusijoje.
Pagrindinio masinių represijų įkvėpėjo Felikso Dzeržinskio portretai ir biustai iki šiol "puošia" ne vieną aikštę, ne vieno valdininko kabinetą. Nelegalus 1917 m. Spalio perversmas ir jo pasekmės valstybiniu mastu deramai nebuvo įvertinti".
2000 metais Lietuvos Seimas priėmė įstatymą dėl pusę amžiaus trukusios sovietinės okupacijos žalos atlyginimo. Įgyvendindama šį įstatymą, Lietuvos Vyriausybės sudaryta speciali tarpžinybinė komisija sovietinės okupacijos padarytą Lietuvai žalą įvertino 80 milijardų litų.
Lietuvos diplomatai pateikė Maskvai reikalavimą dėl žalos atlyginimo, tačiau Rusijos diplomatai jį atmetė.
Sovietų Sąjunga buvo okupavusi Lietuvą 1940-41 ir 1944-1990 metais.
www.delfi.lt

Naujienos iš interneto