Pagrindinis puslapis Europa Lietuva - Rusija Rusai ketina sunaikinti pasaulinio garso prūsų archeologinių paminklų kompleksą

Rusai ketina sunaikinti pasaulinio garso prūsų archeologinių paminklų kompleksą

Kaupo-Viskiautų archeologinių paminklų komplekso teritorija (balta spalva) ir numatoma gintaro gavybos vieta (mėlyna spalva) | V. Kulakovo sudarytas planas, paskelbtas Facebook.com

Tomas Baranauskas, www.alkas.lt

Archeologai skambina pavojaus varpais: Rusijos valdomoje Kaliningrado srityje gintaro gavybos sumetimais ketinama sunaikinti pasaulinio garso vikingų epochos (IX–X a.) Prūsijos miestą – Kaupą-Viskiautus.

Kaip praneša interneto portalas „Novyj Kaliningrad“, dar 2017 m. gruodžio 15 d. kompanija „Hermes“ gavo 20 metų naudingų iškasenų žvalgymo ir gavybos licenciją Višniovoje vietovėje prie Kranto (Zelenogradsko), kur ketinama pramoniniu būdu kasti gintarą. Tai pirmas kartas, kai tokia licencija suteikiama privačiai kompanijai. Numatoma, kad „Hermeso“ gautos licencijos jau 2019 m. leis privačiai kompanijai iškasti apie 150 tonų gintaro. „Novyj Kaliningrad“ pastebi, kad 19 proc. „Hermeso“ akcijų priklauso kompanijai „Ruskomresurs“, kurios vienas iš akcininkų Sergejus Karasis yra žinomas kaip Kaliningrado srities vyriausybės pirmininko pavaduotojo Gario Goldmano verslo partneris.

Numatomos privačiai kompanijai išnuomotos gintaro gavybos vietos žemėlapis, kurį paskelbė „Novyj Kaliningrad“ netruko patraukti archeologų dėmesį. Žinomas Prūsijos priešistorės tyrinėtojas archeologas Vladimiras Kulakovas sugretino šį žemėlapį su Kaupo-Viskiautų archeologinio komplekso planu. „Deja, ši zona iš dalies dengia didžiausio ir įdomiausio Kaliningrado srities archeologijos paminklo teritoriją – pasaulinio garso archeologinio gyvenviečių ir kapinynų komplekso prie Kaupo miško vietovės (persidengimo planas pridedamas, jame balta spalva parodyta archeologijos paminklo teritorija, žydra – gintaro gavybos zona ir jos ribos). Akivaizdu, kad greitai mes neteksime dar vieno kultūros paveldo objekto, ir ši netektis bus neatitaisoma“, – savo „Facebook“ paskyroje rašo rusų archeologas.

Žinomas Lietuvos archeologas ir senųjų prūsų kultūros tyrinėtojas Valdemaras Šimėnas įsitikinęs, kad mes neturime teisės abejingai stebėti, kaip naikinamas unikalus Prūsijos archeologinių paminklų kompleksas. „Skambinkime visais varpais! – rašo V. Šimėnas savo „Facebook“ paskyroje. – Tai negali įvykti! Kaupo arba Viskiautų skandinavų gyvenvietė – unikalus Europos reikšmės ir vienintelis Kaliningrado srityje esantis toks paminklas. Europinio mąsto objektas, skandinavų prekybinė faktorija, unikalus pilkapynas bus sunaikintas. Turime jį atsikovoti. Veikime visi kas gali. Tai – beprotybė!“

Kaupo-Viskiautų vietoje vikingų epochoje buvęs prekybos centras yra laikomas vienu iš didžiausių baltų prekybos su vikingais centrų greta Truso (dabar Lenkijoje) ir Gruobinios (Latvija).