Pagrindinis puslapis Sena Voruta Rudaminos lietuviškas darželis

Rudaminos lietuviškas darželis

Jau devynerius veiklos metus skaičiuoja Rudaminos vaikų darželis. Šios ikimokyklinės įstaigos steigėjas – Vilniaus apskrities viršininko administracija. Atsižvelgiant į vietos bendruomenės tėvų reikmes bei lūkesčius ir kuriant lygias sėkmingo starto mokykloje lietuvių dėstomąja kalba galimybes 80 mažųjų rudaminiečių ugdomi valstybine kalba.
 
Poreikis ugdytis vaikų darželyje valstybine kalba – didžiulis. Kiekvienais metais įregistruojama apie 70 tėvų prašymų priimti vaiką į darželį. Jame veikia keturios grupės, todėl kiekvieną rugsėjį patenkinama tik 35 proc. prašymų. Mažyliai į vaikų darželį atvyksta nuo trejų metų. Apie 45 proc. vaikučių yra iš kitakalbių ir mišrių šeimų. Jie nemoka arba blogai kalba lietuviškai, tačiau rengiasi lankyti lietuvišką mokyklą. Tėvai nori, kad jų atžalos išmoktų kalbėti lietuviškai ir įgytų reikiamas mokyklai kompetencijas.
 
Mažuosius rudaminiečius vaikų darželyje ugdo 11 pedagogų ir 14 kitų darbuotojų. Pedagogės nuolat tobulina savo kvalifikaciją. Devynios iš jų yra įgijusios aukštąjį išsilavinimą, dvi – auklėtojo metodininko, trys – vyresniosios auklėtojos kvalifikacinę kategoriją. Kad vaikas darželyje jaustųsi saugus, gerbiamas, tenkintų savo poreikius ir lavintų gebėjimus, kompetentingai rūpinasi darželio auklėtojos. Į tai orientuota ir įstaigos programa „Ugdome kartu su šeima“. Kiekvieną rytą 7 val. auklėtojos sutinka savo grupės ugdytinius, išklauso, nuramina, pataria ir pasiūlo pasirinkti norimą veiklą. Ugdymo valandėles auklėtojos organizuoja kiekvieną dieną pirmoje dienos pusėje, kada vaikas yra aktyviausias. Grupėje auklėtoja vaikams sukuria sąlygas įvairiai veiklai: kalbinei, meninei, žaidybinei, darbinei ir kt. Ugdytiniai patys renkasi norimą veiklą ir priemones. Visais ugdymo klausimais auklėtojos glaudžiai bendradarbiauja su vaiko šeima. Saugi, estetiška ir moderni grupių aplinka skatina vaiką kurti, eksperimentuoti, ieškoti bei įgyti reikiamų žinių, gebėjimų ir įgūdžių.
 
Auklėtojoms sėkmingai talkina ir rūpinasi papildomu vaikų ugdymu muzikos bei kūno kultūros pedagogės. Muzikos valandėlės – tai tikros lietuvių kalbos mokymo pamokėlės. Net kitakalbiukai, kurie kitoje aplinkoje lietuviškai nekalba, per muzikos valandėles mielai dainuoja ir žaidžia. Dainavimas, improvizavimas, aiškus tarimas, aukštesnis-žemesnis tonas skatina vaiką taisyklingai tarti žodžius. Ypač mėgstama vaikų veikla – „mažojo krepšinio“ popietės. Žaisdami mažieji krepšininkai stiprina sveikatą. Ne veltui yra sakoma, kad judėjimas – sveikata. Bendraudami vaikai mokosi išgirsti ir suvokti informaciją, pratinasi kalbėti aiškiai, turtina savo žodyną. Sportuodami pagal muziką, išmoksta ir dainelių tekstus. Žaisdami komandoje išmoksta rūpintis ne tik savimi, bet ir draugais, stiprina gyvenimiškus įgūdžius.
 
Ugdytinių sveikatos stiprinimu rūpinasi darželio slaugytoja. Ypač svarbi jos veiklos sritis yra vaikų maitinimas. Maistas mažyliams gaminamas darželio virtuvėje, visada šviežias, saugus ir skanus. Pagal galimybes siekiama derinti produktus.
 
Jau penkerius metus darželio logopedė vaikus moko taisyklingai tarti garsus, kirčiuoti. Lavina foneminę klausą, ugdo rišlaus pasakojimo įgūdžius, bendrauja su mažyliais, kuriems reikalinga pagalba.

Spalvingos knygelės, įdomios priemonės žadina vaikučių norą kalbėti. Darželyje, atsižvelgiant į tėvų poreikį, vaikučiams teikiama ir pailgintos darbo dienos grupės paslauga.

 
Mūsų vaikų darželio bendruomenė – atvira naujovėms, kaitai ir patirties sklaidai. Bendraujame ir bendradarbiaujame su kitomis Apskrities ugdymo įstaigomis. Skleidžiame gerąją darbo patirtį ne tik Respublikoje, bet ir už jos ribų. Kiekvienais metais pedagogų komanda rengia kvalifikacijos tobulinimo programas ir organizuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių pedagogų seminarus. Dalijamės gerąja darbo patirtimi su užsienio lietuviais, mokant kitakalbių ir mišrių šeimų vaikus lietuvių kalbos.
 
Suburta profesionali pedagogų ir kitų darbuotojų komanda siekia vieno tikslo – tinkamai parengti vaiką mokyklai valstybine kalba. Rudaminos vaikų darželis yra tarsi maža lietuvybės salelė Vilniaus krašte.
 
Nuotraukose: Lietuviškas Rudaminos darželis

Voruta. – 2010, saus. 9, nr. 1 (691), p. 4.