Tamakauskas Zigmas

Pagrindinis puslapis Autoriai Tamakauskas Zigmas
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio kreipimasis dėl Lauryno Kasčiūno
Įrašas

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio kreipimasis dėl Lauryno Kasčiūno

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio ženklas (partizanų sukurtas ženklas). e-partizanų archyvas Lietuvos laisvės kovos sąjūdis Gerb. J. E. Gitanui Nausėdai – Lietuvos Respublikos Prezidentui PRAŠYMAS 2024-03-22 Kaunas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio vardu prašome  skirti Krašto apsaugos ministru   Lauryną Kasčiūną, dabar einantį Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko  pareigas. Jį žinome kaip darbštų ir veiklų žmogų –...

Zigmas Tamakauskas. Lietuvos knygnešystės puslapiai
Įrašas

Zigmas Tamakauskas. Lietuvos knygnešystės puslapiai

Iliustracija iš Lietuvos kultūros fondo Knygnešio draugijos spaudai parengto leidinio „Žemaičių (Telšių ) vyskupija vysk. M. Valančiaus laikais“ Zigmas Tamakauskas, Kaunas, www.voruta.lt Kada kalbama apie knygnešystės  laikotarpį, aš visada prisimenu jaunystės metais matytą dailininko Kazio Šimonio išraiškingą paveikslą „Knygnešio mirtis“, kuriame   su knygų ryšulėliu Knygnešys,  parklupęs ant piliakalnio, glaudžiasi prie lietuviško koplytstulpio  kamieno lyg tardamas...

Zigmas Tamakauskas. Vis dėlto į LR  Seimo iškilmingą posėdį buvome pakviesti
Įrašas

Zigmas Tamakauskas. Vis dėlto į LR  Seimo iškilmingą posėdį buvome pakviesti

Laisvės premijos laureatas Petras Plumpa su jį sveikinusiais d. mjr. Edvardu Stralecku, lietuviško ginklo kūrėju Algirdu Petrusevičiumi, ats. mjr. Gediminu Reutu, LR Seimo nare Angele Jakavonyte ir d. vyr. ltn. Zigmu Tamakausku. Romo Eidukevičiaus nuotr. Zigmas Tamakauskas, Lietuvos laisvės kovų dalyvis, Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ kavalierius, www.voruta.lt Į šventinius Sausio 13-osios, kaip ir į Kovo...

Zigmas Tamakauskas. Gyvosios atminties blyksniai
Įrašas

Zigmas Tamakauskas. Gyvosios atminties blyksniai

Žuvusiųjų prie TV bokšto laidotuvės. 1991 m. Alfredo Girdziušo nuotr. Zigmas Tamakauskas, Lietuvos laisvės kovų dalyvis, Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ kavalierius, www.voruta.lt Sausio 12-osios rytmety daugelio namų langai nušvito uždegtų žvakių Šviesos blyksniais, primenantys 1991 metų viduržiemio  įvykius, kada mūsų beginkliai žmonės su savo patriotizmu degančiomis širdimis, giesmėmis  ir dainomis stojo į žūtbūtinę kovą su...

Zigmas Tamakauskas. Kalėdos turi prasidėti žmogaus širdyje
Įrašas

Zigmas Tamakauskas. Kalėdos turi prasidėti žmogaus širdyje

Zigmas Tamakauskas, Kaunas, www.voruta.lt Artėja paskutinės 2023 metų dienos. Nesustodama laiko srovė, lydima adventinio šurmulio,  skubėdama mus neša į Naujuosius.  Daugelyje miestų jau advento pradžioje buvo įžiebtos eglutės su skambančiais žodžiais: Kalėdos Kalėdos, kviečiančios pasirodyti dovanų maišą velkantį Kalėdų Senelį… Sublizgėjo   didžiųjų parduotuvių languose  reklaminės vilionės, raginančios  artėjančių Kalėdų proga savo artimiesiems pirkti dovanas, siūlomus...

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Sąjungos  Tarybos posėdžio balsas 
Įrašas

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Sąjungos  Tarybos posėdžio balsas 

Raimundo Kaminsko nuotr. Zigmas Tamakauskas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo viršininko pavaduotojas, Kaunas, www.voruta.lt Gruodžio 9 dieną Kaune įvyko Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Tarybos  išplėstinis posėdis.  Jame dalyvavo LR Seimo nariai Angelė Jakavonytė ir Valdas Rakutis, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo...

Zigmas Tamakauskas. Muzikos garsai, atidarę prisiminimų kraitę…
Įrašas

Zigmas Tamakauskas. Muzikos garsai, atidarę prisiminimų kraitę…

Zigmas Tamakauskas, Kaunas, www.voruta.lt Pro mano buto langus skraido vėjo blaškomų įvairiaspalvių rudeninių  lapų likučiai, šmėkščioja  begęstančios vakarinės saulės spinduliai.  Klausausi  iš plokštelės, išleistos dar 1959 metais, vengrų kompozitoriaus Ferenco Listo simfoninės poemos  nr. 9 – „Vengrija“   garsų. Šie garsai vėl pažadino   1956-ųjų metų   rudens įvykių prisiminimus, kada mes,  tuometinio Vilniaus universiteto studentai, nors iš...

Lietuvos didvyrio kapas,  prabilęs  mums  Maironio žodžiais…
Įrašas

Lietuvos didvyrio kapas,  prabilęs  mums  Maironio žodžiais…

Zigmas Tamakauskas, www.voruta.lt Prieš keletą dienų Lietuva palaidojo, o ne perlaidojo, kaip skelbė kai kuri žiniasklaida, savo tautos didvyrio – Pietų Lietuvos partizanų apygardos vado, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriaus pulkininko Juozo  Vitkaus  – Kazimieraičio surastus palaikus, kurie  gražiame karste buvo pašarvoti   Šv. Jonų bažnyčioje  Didžiojo altoriaus  papėdėje. Bažnyčioje sklandė ne liūdesio, o kažkokia kita –...

Vakaronė, sušildyta vaižgantiška meile lietuvių kalbai
Įrašas

Vakaronė, sušildyta vaižgantiška meile lietuvių kalbai

Zigmas Tamakauskas, LLKS štabo viršininko ir TS-LKD bendrijos „Lietuvos krikščionys demokratai“ Kauno skyr. pirmininkės pavaduotojas, www.voruta.lt Siekiant geriau  susipažinti su svarbiausiu mūsų dvasinės kultūros elementu – lietuvių  kalba, jos žodžio  raiška ir grožiu,  Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio ir TS-LKD bendrijos „Lietuvos krikščionys demokratai“ Kauno skyriaus iniciatyva buvo surengta švietėjiška vakaronė „Vaižganto mintys apie lietuvių kalbą“. ...

Prisiminėme Prezidentą Aleksandrą Stulginskį
Įrašas

Prisiminėme Prezidentą Aleksandrą Stulginskį

Zigmas Tamakauskas, TS-LKD bendrijos „Lietuvos krikščionys demokratai“ Kauno skyriaus pirmininkės pavaduotojas, www.voruta.lt Prieš 54-erius metus – rugsėjo 22 dieną į Viešpaties namus iškeliavo  pirmasis konstitucinis Lietuvos Respublikos  prezidentas Aleksandras Stulginskis.  Šią datą paminėti prie jo paminklo (skulptorius Vytautas Narutis) Istorinės prezidentūros sodelyje susirinko TS-LKD bendrijos „Lietuvos krikščionys demokratai“ Kauno skyriaus narių būrelis. Čia apžvelgėme Prezidento...

Latvijos politiniai kaliniai ir tremtiniai: mus sieja ne tik Baltijos kelias, bet ir sovietinės okupacijos nuožmumas
Įrašas

Latvijos politiniai kaliniai ir tremtiniai: mus sieja ne tik Baltijos kelias, bet ir sovietinės okupacijos nuožmumas

Zigmas Tamakauskas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo viršininko pavaduotojas, Kaunas, www.voruta.lt Baltijos kelio dienos proga  Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjungos Valdybos pirmininko Vlado Sungailos  pakviesti į Kauną iš Latvijos Jelgavos miesto atvyko sovietinės okupacijos metais buvusių politinių kalinių ir tremtinių būrys.        Miestas turi  du baltiškos kilmės   pavadinimus: Jelgava ir Mitava. Latviai   nuo 17 amžiaus...

Europos prospekte Kaune išniekintos Ukrainos vėliavos spalvos
Įrašas

Europos prospekte Kaune išniekintos Ukrainos vėliavos spalvos

Nuotraukų autorė – Aldona Grigaitienė Zigmas Tamakauskas, Kaunas, www.voruta.lt Artėjant  NATO  viršūnių susitikimui Vilniuje  per radiją ir televiziją raginama  iškelti Ukrainos vėliavas, palaikant teisėtą jos siekį tapti šios gynybinės organizacijos  nare. Tačiau Kauno miesto valdžia nemato ar nusiduoda nematanti judriame Europos  prospekte  išniekintos kovojančios prieš  rusiškąjį imperializmą Ukrainos vėliavos –  Ukrainos vėliavos spalvomis nudažyta prie...

Birželio diena, paženklinta dainos „Saulelė raudona“ ženklu
Įrašas

Birželio diena, paženklinta dainos „Saulelė raudona“ ženklu

Raimundo Kaminsko nuotraukose – 1941 metų Birželio sukilimo 82-ųjų metinių minėjimas Kaune Zigmas Tamakauskas, Kaunas, www.voruta.lt           Baigėsi birželis – pirmasis  vasaros mėnuo.  Mūsų  kalendoriuje jis vadinamas šviesiausiu metų mėnesiu, turėjusiu keletą gražių prasmingų lietuviškų pavadinimų. Tačiau  išlikusioje žmonių sąmonėje šis mėnuo vadintas ir  baisiojo birželio vardu: Sovietų Sąjunga 1940 metais okupavusi Lietuvą, po metų,...

Žvilgsnis į Medininkų, Šalčininkų ir Aukštadvario kraštą
Įrašas

Žvilgsnis į Medininkų, Šalčininkų ir Aukštadvario kraštą

Zigmas Tamakauskas, www.voruta.lt Priėjus Kauno Laisvės alėjos  kampinį  namą, prigludusį  prie pat  A. Mickevičiaus  gatvės,   pro pravertus jo  langus  ne retai galima išgirsti suderintų balsų sklindančius garsus. Tai savo būstinės salėje repetuoja Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjungos daugiabalsis   choras „Ilgesys“, vadovaujamas  jau į Viešpaties namus  išėjusio buvusio šio choro vadovo ir kompozitoriaus  žmonos Bronės Paulavičienės...

Prisimenant  Prezidento Aleksandro Stulginskio gimtadienį…
Įrašas

Prisimenant  Prezidento Aleksandro Stulginskio gimtadienį…

Lietuvos Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis (centre) žemės ūkio ir pramonės parodoje Kaune. 1924 m. Devintojo forto muziejus Zigmas Tamakauskas, www.voruta.lt Šių metų vasario 26-ąją   mūsų kalendoriaus lapeliuose turėjo būti pažymėta, kad prieš 138-erius metus  Raseinių apskrities Kaltinėnų valsčiuje gimė antrasis Lietuvos prezidentas Aleksandras Stulginskis. Tačiau mano vartytuose kalendoriuose tokio įrašo nerasta…        Gražiai šį Prezidento...

Zigmas Tamakauskas. Likęs paraštėje VDU Kraštotyros fakultetas
Įrašas

Zigmas Tamakauskas. Likęs paraštėje VDU Kraštotyros fakultetas

Zigmas Tamakauskas, VDU buvusio Kraštotyros fakulteto  Tarybos narys, www.voruta.lt Brėkštant mūsų valstybės atkūrimo – Vasario 16-osios šventės dienai, prisiminiau ir praėjusiais metais gražiai paminėtas Lietuvos universiteto atidarymo 100-ąsias metines.    Dar 1918 metais atsistatanti Lietuvos valstybė buvo priėmusi sprendimą įsteigti lietuvišką universitetą    Vilniuje. Tačiau Lenkijai klastingai užgrobus mūsų sostinę, universitetas buvo kuriamas Kaune. Atsirado ir jo...

Laisvės  gynėjų  dienos   išvakarėse – nauja knyga „Laisvės kronikos“
Įrašas

Laisvės  gynėjų  dienos   išvakarėse – nauja knyga „Laisvės kronikos“

Zigmas Tamakauskas, Lietuvos laisvės kovų dalyvis, www.voruta.lt Laisvės  gynėjų dienos  išvakarėse Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje  įvyko Ingos Stepukonienės  sudarytos knygos „Laisvės kronikos“ pristatymas.  Knygos  autorė yra humanitarinių mokslų daktarė, Vilniaus universiteto Kauno fakulteto docentė, 2012 m. pelniusi  už mokslinę veiklą aktyviausio  VDU docento apdovanojimą, įvertinta ir rajono savivaldybės Garbės ženklu, „Metų garliaviečio“ vardo suteikimu....

Zigmas Tamakauskas. Mūsų Trispalvės vėliavos Šviesa nugalėjo tamsą
Įrašas

Zigmas Tamakauskas. Mūsų Trispalvės vėliavos Šviesa nugalėjo tamsą

Dailininko Tautvilo Rinkevičiaus plakatinis piešinys Zigmas Tamakauskas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo viršininko pavaduotojas, www.voruta.lt Greitai prašuoliavo 2022-ieji  metai, palikę vienokias ar kitokias žymes tiek mūsų asmeniniame, tiek visuomeniniame gyvenime.  Gražiai buvo paminėtos legendinės Lietuvos  Katalikų Bažnyčios Kronikos, Romo Kalantos aukos jubiliejinės ir kitos įsimintinos datos,  ne vienam praplėtusios  akiratį, sustiprinusios  mūsų Atmintį, pažadinusios norą...

Zigmas Tamakauskas. Judinančios dvasios Kardinolas
Įrašas

Zigmas Tamakauskas. Judinančios dvasios Kardinolas

Zigmas Tamakauskas, kardinolas Sigitas Tamkevičius, Gediminas Reutas, Algimantas Kurlavičius Zigmas Tamakauskas, LLKS dim. vyr. ltn., štabo viršininko pavaduotojas, www.voruta.lt         Šių metų balandžio mėnesį J. Eminencija kardinolas Sigitas Tamkevičius šventė savo kunigystės šešiasdešimties  metų sukaktį.  Į šios sukakties vainiką įsipynė ir jo priklausomybės Jėzaus draugijai  penkiasdešimt  ketverių metų,  ir trisdešimt vienerių  vyskupystės metų, ir trejų...

Zigmas Tamakauskas. Kelionė į Europos parlamentą
Įrašas

Zigmas Tamakauskas. Kelionė į Europos parlamentą

Zigmas Tamakauskas, Kauno deputatų klubo narys, www.voruta.lt Rudeninėmis spalvomis pasipuošusio spalio pradžioje europarlamentaras profesorius  Liudas  Mažylis Kauno deputatų klubo narius ir jų artimuosius pakvietė  apsilankyti  Strasbūre – Europos parlamente.  Kelionę stropiai parengė jo padėjėjai  Rasa Zozaitė ir Raimondas Gaidys. Į kelionę išvykome ankstų rytmetį nuo istorinės Kauno pilies.  Visą dieną važiavome  per Lenkiją, prisimindami joje...

Kauno  Kristaus Prisikėlimo parapijiečiai atsisveikino su Monsinjoru
Įrašas

Kauno  Kristaus Prisikėlimo parapijiečiai atsisveikino su Monsinjoru

Zigmas Tamakauskas, Kaunas, www.voruta.lt        Liepos mėnesio paskutinį sekmadienį  Kauno  Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji gausiai susirinko į šios parapijos didžiąją šventovę  – baziliką   atsisveikinti su savo iškeliamu    klebonu monsinjoru Vytautu Grigaravičiumi.          Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo dekretu, pasiremiant  Bažnyčios Kanonų  teisės nuostatais,  jis atleistas iš minėtos parapijos klebono pareigų ir paskirtas Kauno...

Dėl sovietinio okupanto simbolių pašalinimo Raudonės pilyje
Įrašas

Dėl sovietinio okupanto simbolių pašalinimo Raudonės pilyje

LR kultūros ministrui S. Kairiui, Jurbarko rajono merui S. Mockevičiui, LR Seimo nariams P. Kuzmickienei ir  A. Ažubaliui Šių metų gegužės 21 d. su grupe ekskursantų buvome pažintinėje kelionėje. Užsukę į Raudonės pilies erdvę, išvydome greta  pilies sienos bestovintį lyg pilį  „saugantį“ uniformuotą   sovietinio okupanto kareivį su automatu rankose. Seniai  jis čia neturėtų tūnoti.  Neturėtų ...

Zigmas Tamakauskas. Priartėti protu ir širdimi prie savos žemės slenksčio
Įrašas

Zigmas Tamakauskas. Priartėti protu ir širdimi prie savos žemės slenksčio

Zigmas Tamakauskas, www.voruta.lt Neseniai įvykęs Lietuvos politinių kalinių tremtinių susirinkimas  išsirinko tolimesnius savo struktūros vadovus. Išrinkta valdyba savo pirmininku išrinko jau anksčiau pasižymėjusį savo veiklumu Vladą Sungailą.  Naujai išrinktai valdybai iš karto teko susidurti su įvairiomis  iškilusiomis  problemomis. Pirmučiausiai   teko spręsti pačios   Sąjungos   išlikimo,  jos materialinės  bazės klausimą.  Šiam klausimui išspręsti pilnas optimistinių kūrybinių minčių...

Zigmas Tamakauskas. Jaunimo pasipriešinimas sovietinei okupacijai
Įrašas

Zigmas Tamakauskas. Jaunimo pasipriešinimas sovietinei okupacijai

Zigmas Tamakauskas. Virginijaus Kašinsko nuotr. Pranešimas skaitytas  2022 m.  gegučės 13 d. Lietuvos  nacionalinėje Martyno  Mažvydo bibliotekoje vykusioje  mokslinėje  konferencijoje  „Neginkluotas  pasipriešinimas:  prielaidos, patirtys, retrospektyva minint  Romo Kalantos  pasiaukojimo jubiliejinius metus (1972-2022)“.     Konferenciją  parengė:  Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo  departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos  kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka ir Lietuvos gyventojų genocido ir...

Zigmas Tamakauskas. Romo Kalantos aukos  aidai mokslinėje konferencijoje
Įrašas

Zigmas Tamakauskas. Romo Kalantos aukos  aidai mokslinėje konferencijoje

          Gegužės 13 dieną, minint Romo Kalantos  aukos jubiliejinius metus, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo   bibliotekoje Mobilizacijos  ir pilietinio pasipriešinimo  departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos kartu su minėta biblioteka ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru parengė mokslinę konferenciją  apie  sovietinės okupacijos metais vykusį neginkluotą pasipriešinimą, susijusį su R. Kalantos auka, vienu etapu priartinusia Lietuvos...

Zigmas Tamakauskas. Žmogus ir tamsoje regėjęs šviesą
Įrašas

Zigmas Tamakauskas. Žmogus ir tamsoje regėjęs šviesą

Ramunės Sakalauskaitės knygos „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro K. Vasiliausko biografija“ viršelis Zigmas Tamakauskas, Kaunas, www.voruta.lt         Lietuvos Respublikos Seimas kasmet jau pagal nusistovėjusią tradiciją priima nutarimus, skelbiančius pažymėti įžymias  Valstybės įvykių ir ypač nusipelniusių Lietuvai   žmonių minėjimo metus. Šie metai  tarp kitų,    paskelbti ir monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metais. Šių metų balandžio 9 dienos kalendoriaus...

Zigmas Tamakauskas: 1972 m. kovo 19 d. Simno klebonijoje  gimė pirmasis „LKB Kronikos“ numeris
Įrašas

Zigmas Tamakauskas: 1972 m. kovo 19 d. Simno klebonijoje gimė pirmasis „LKB Kronikos“ numeris

Zigmas Tamakauskas, LŠS narys, Lietuvos  laisvės kovų dalyvis, www.voruta.lt            Lietuvos Respublikos Seimas praėjusių metų gegužės mėn. 13 dienos posėdyje pritarė iniciatyvai  2022 –uosius skelbti proginiais  metais, skirtais pagerbti  žymias asmenybes, pažymėti išskirtinių  įvykių  sukaktis.  Į šių įvykių ratą  įsikomponavo  tarp kitų – ir 1972 metais pradėtos leisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios  Kronikos“...

Zigmas Tamakauskas. Mūsų tautos pavasarinio prisikėlimo 32-asis rytmetis
Įrašas

Zigmas Tamakauskas. Mūsų tautos pavasarinio prisikėlimo 32-asis rytmetis

Pirmasis Sąjūdžio mitingas sostinės Vingio parke 1988m. Vytauto Daraškevičiaus nuotrauka Zigmas Tamakauskas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo viršininko pavaduotojas, www.voruta.lt Griaudamas žiemos likučius į mūsų kraštą vis ryškiau artėja pavasaris. Vis dažniau švysteli pavasarinės  saulės spinduliai.  Artėja ir mūsų tautos pavasarinio Prisikėlimo 32-asis rytmetis – Kovo 11-osios  diena.            Šį kartą...

Zigmas Tamakauskas. Prie Vasario 16-osios slenksčio…
Įrašas

Zigmas Tamakauskas. Prie Vasario 16-osios slenksčio…

Zigmas Tamakauskas. Virginijaus Kašinsko nuotr. Zigmas Tamakauskas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo viršininko pavaduotojas, Lietuvos šaulių sąjungos narys, Kaunas, www.voruta.lt Lietuvos Respublikos istorija turtinga savo reikšmingomis ir svarbiomis datomis, tačiau pati svarbiausioji ir pagrindinė yra 1918 metų Vasario 16-oji. Į ją remiasi mūsų Valstybės gyvavimo ir visos kitos datos. Vasario 16-oji – tai mūsų Valstybės atkūrimo diena,...

Zigmas Tamakauskas. Paskutinis susitikimas su Lietuvos didvyriu
Įrašas

Zigmas Tamakauskas. Paskutinis susitikimas su Lietuvos didvyriu

Nuotraukų autoriai: A. Grigaitienė ir Z. Tamakauskas Zigmas Tamakauskas, Lietuvos  laisvės kovos dalyvis, Kaunas, www.voruta.lt Minėdami Juozo Jakavonio-Tigro mirties keturių savaičių sukaktį,  pateikiame   mūsų   paskutinio susitikimo su juo keletą prisiminimo nuotrupų. Nežinojome, kad šis susitikimas bus tikrai paskutinis.        Rodos dar taip neseniai – spalio 10- ją su būreliu draugų, keliaudami Dzūkijos krašto partizanų takais,...