Raimundas Kaminskas

Pagrindinis puslapis Autoriai Raimundas Kaminskas
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto organizacijos 80-mečio paminėjimas
Įrašas

Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto organizacijos 80-mečio paminėjimas

Dr. Ramundas Kaminskas, Kaunas, www.voruta.lt 2023 m. lapkričio 24 d.  Kaune vyko Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (toliau — VLIK’as) – lietuvių antinacinio (vėliau – antisovietinio) pasipriešinimo organizacijos 80-mečio paminėjimas. Minėjimo dalyviai  prie Stepono Kairio biusto Aukštaičių g. padėjo gėlių ir uždegė simbolinę žvakutę. VLIK’o steigėjo sūnus Arvydas Brunius dalijosi prisiminimais apie savo tėvą  Klemensą Brunių...

Karaliaučiaus krašte sovietinės valdžios nurodymu buvo žudomi vietos gyventojai
Įrašas

Karaliaučiaus krašte sovietinės valdžios nurodymu buvo žudomi vietos gyventojai

Dr. Raimundas Kaminskas, LGGRTC Sekretoriato vyresnysis patarėjas, Kaunas, www.voruta.lt 2023 m. spalio 16 d. Kaune,  Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos salėje,  vyko   Mažosios Lietuvos gyventojų genocido dienos minėjimas. Sovietams įsiveržus į Mažąją Lietuvą 1944 m. rudenį, prasidėjo vietos gyventojų genocidas ir daugelį tūkstantmečių besivysčiusios šio krašto kultūros galutinis sunaikinimas. 1944–1949 m. pagrindinėje Mažosios Lietuvos...

Kauno šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedroje bazilikoje vyko 25-asis ministrantų susitikimas
Įrašas

Kauno šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedroje bazilikoje vyko 25-asis ministrantų susitikimas

Dr. Raimundas Kaminskas, Kaunas, www.voruta.lt, Aldonos Grigaitienės nuotraukos iš ministrantų susitikimo Rugpjūčio 14d., Šv. Tarcizijaus – ministrantų globėjo dieną, Kauno šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedroje bazilikoje vyko 25-asis ministrantų susitikimas. Susitikimas prasidėjo šv. Mišiomis, kurias  aukojo  kardinolas, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ kartu su  arkikatedros bazilikos klebonu, mons. dek., teol. lic. Vytautu Grigaravičiumi,...

Partizanų vado Antano Slučkos-Šarūno takais Troškūnuose
Įrašas

Partizanų vado Antano Slučkos-Šarūno takais Troškūnuose

Dr. Raimundas Kaminskas, LGGRTC Sekretoriato vyresnysis patarėjas, www.voruta.lt 2023 m.  liepos 22 d. Anykščių r. vaikščiojome  partizanų apygardos vado plk. Antano Slučkos-Šarūno takais Troškūnuose su Švč. Trejybės bažnyčios klebonu, kan. teol. lic. Sauliumi FILIPAVIČIUMI,  dim. plk. Vitu RIMKUMI  ir  tremtiniu, sąjūdiečiu, buv. Kauno r. meru  Valerijonu SENVAIČIU. Antanas Slučka gimė 1917 m. balandžio 19 d....

Volmerinės miške atidengta Lietuvos partizanų žeminė ir pašventintas kryžius su atminimo lenta
Įrašas

Volmerinės miške atidengta Lietuvos partizanų žeminė ir pašventintas kryžius su atminimo lenta

Dr. Raimundas Kaminskas, LGGRTC Sekretoriato vyresnysis patarėjas, www.voruta.lt 2023 m. liepos 29 d. Šilalės r. Volmerinės miške Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės filialo pirmininko pavaduotojo Antano Rašinsko bei  filialo  narių   iniciatyva, buvo atidengta Lietuvos partizanų žeminė ir pašventintas kryžius su atminimo lenta,  skirta ten žuvusiems Lietuvos laisvės kovotojams. Renginys prasidėjo Kvėdarnos Švč. Mergelės...

Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės bylos užbaigimas
Įrašas

Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės bylos užbaigimas

Birželio pabaigoje Kauno arkikatedroje bazilikoje Šv. Petro ir Pauliaus iškilmės išvakarėse po Padėkos šv. Mišių buvo oficialiai patvirtinta apie pirmosios Lietuvos istorijoje moters, mokytojos, politinės kalinės, Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės (1909-1955) bylos užbaigimą vyskupijoje. Ceremoniją lydėjo dokumentų ženklinimas specialiais antspaudais ir parašais bei priesaikos. Tai vadinama beatifikacinės bylos vyskupijos fazės užbaigimas, kai dokumentai patvirtinti arkivyskupo...

Antanas Smetona: nelengvi pasirinkimai
Įrašas

Antanas Smetona: nelengvi pasirinkimai

Dr. Raimundas Kaminskas, www.voruta.lt Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune birželio 14 d. buvo atidaryta paroda „Antanas Smetona: nelengvi pasirinkimai“, kurią parengė Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune ir Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. Parodos kuratorė – dr. Ingrida Jakubavičienė. Parodos atidaryme dalyvavo LR Kultūros viceministras Rimantas Mikaitis, Tūbelių vaikaitis   Peteris Kuhlmannas, Sigutė Smetonaitė-Petrauskienė prezidento A....

Vyčio kryžiaus ordino kavalieriaus, šaulio, kpt. Prano Gudyno (1900-1929) žūties 94-ųjų metinių  paminėjimas
Įrašas

Vyčio kryžiaus ordino kavalieriaus, šaulio, kpt. Prano Gudyno (1900-1929) žūties 94-ųjų metinių paminėjimas

Dr. Raimundas Kaminskas, www.voruta.lt Pranas Gudynas gimė 1900 m. sausio 12 d. Mauručių kaime, Veiverių valsčiuje. Prasidėjus I-ajam  pasauliniam karui, kartu su tėvais buvo evakuotas į carinės Rusijos gilumą. 1918 m., baigęs du Veiverių mokytojų seminarijos (Rusijoje, Soročincuose) kursus, grįžo į Lietuvą. 1918-1920 m. dirbo pradinių klasių mokytoju Trakų apskrityje. Mokytojavo Kudonyse, Kaišiadoryse, Žasliuose (mokyklos...

Prof. Augustino Voldemaro 140-ųjų gimimo bei mjr. Stasio Puodžiaus 80-ųjų mirties metinių minėjimas Zarasuose
Įrašas

Prof. Augustino Voldemaro 140-ųjų gimimo bei mjr. Stasio Puodžiaus 80-ųjų mirties metinių minėjimas Zarasuose

Dr. Raimundas Kaminskas, LGGRTC Strateginio vystymo ir komunikacijos skyriaus vyresnysis patarėjas, www.voruta.lt 2023 m. balandžio 16 d. Zarasuose buvo  paminėtos prof. Augustino Voldemaro (1883-1942), gyvenusio tremtyje Zarasuose,  140 – osios gimimo bei   Zarasų burmistro (1934 – 1938 m.), Štuthofo koncentracijos stovykloje žuvusio,  mjr. Stasio Puodžiaus (1896-1943) 80 – osios mirties  metinės. Minėjimas prasidėjo Zarasų Švč....

LGGRTC  Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje lankėsi Sakartvelo prezidentė Salome Zourabichvili
Įrašas

LGGRTC  Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje lankėsi Sakartvelo prezidentė Salome Zourabichvili

Dr. Raimundas Kaminskas, LGGRTC Strateginio vystymo ir komunikacijos skyriaus vyresnysis patarėjas, www.voruta.lt 2023 m. balandžio 3 d. Vilniuje,  LGGRTC  Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje lankėsi Sakartvelo prezidentė Salome Zourabichvili  kartu su Sakartvelo parlamento nare, Gynybos ir saugumo komiteto pirmininko pavaduotoja, Draugystės su Lietuva grupės narė Teona Akubardia bei Sakartvelo parlamento „Piliečių“ frakcijos pirmininku  Aleksandre Elisashvili....