Pagrindinis puslapis Uncategorized Rimos Palijanskaitės knygos „Vydūnas: regėjimai, darbai, atradimai“ pristatymas

Rimos Palijanskaitės knygos „Vydūnas: regėjimai, darbai, atradimai“ pristatymas

Rimos Palijanskaitės knygos „Vydūnas: regėjimai, darbai, atradimai“ pristatymas

www.voruta.lt

 Lapkričio 6 d. 18 val. Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje Rimos Palijanskaitės knygos „Vydūnas: regėjimai, darbai, atradimai“ pristatymas

Renginyje dalyvauja:
Vydūno draugijos pirmininkas Tomas Stanikas,Rytų filosofijos tyrinėtojas, VU Filosofijos fakulteto doktorantas Tadas Snuviškis, knygos autorė Rima Palijanskaitė. Mažosios Lietuvos liaudies dainas atliks Vydūno draugijos ansamblis.

Man niekuomet nebuvo daug paprasto gyvenimo patirčių. Santykiavau iš pat jaunų dienų vyriausiai su mintimis ir apskritai su dvasiniu gyvumu ir todėl jaučiaus dažniau esąs dvasiniame negu daiktinime gyvenime.

Taip tada, rodos, ir pasiekiau geriau prosenių sąmonės ypatumą ir iš jo kūriau savo veikalus. Niekuomet nerašiau, jeib įtikčiau žmonėms, patenkinčiau jų užgaidas, negeidžiau rašydamas turtingėti. Rašiau apsireikšdamas ir manydamas tuo gyvinąs tautą. Tuo tikslu rašiau ir visokius raštus, kuriais norėjau parodyti, kaip galima kopti iš paprasto niūkio sielos gyvenimo į skaistenį, giedrindamas supratimą tam, kaip reikėtų žmoniškiau gyventi ir kaip toliau būdu tauta galėtų stiprėti.

Vydūnas – mąstytojas, rašytojas, regėtojas, aktyvus lietuvių kultūros veikėjas ir tautos Mokytojas. Knygoje apžvelgiamas visas mąstytojo nueitas gyvenimo kelias, jo veikla ir kūryba. Sekant Vydūno gyvenimo pėdsakais atsiskleidžia itin savita asmenybė. Jos neįmanoma įsprausti į jokius rėmus, nusakyti keliais įprastais asmenį apibūdinančiais žodžiais.

Prie Vydūno gyvenimo ir potyrių padeda prisiliesti knygoje publikuojamos ištraukos iš jo atsiminimų, apmąstymų ir laiškų. Čia išvystame itin jautrų, savikritišką ir reiklų, bet visada ištikimą sau ir savo idealams žmogų.

Po renginio bus galima įsigyti knygą.