Pagrindinis puslapis Lietuva Restauruoti Lietuvos partizanų Prisikėlimo apygardos štabo archyvo dokumentai

Restauruoti Lietuvos partizanų Prisikėlimo apygardos štabo archyvo dokumentai

archyvai.lt

Baigti restauruoti unikalūs Lietuvos partizanų Prisikėlimo apygardos štabo archyvo dokumentai. Prieš 65-erius metus Lietuvos partizanai šiuos dokumentus paslėpė miške ir slaptavietėje jie išbuvo iki 2014 m. lapkričio mėn., kai Ariogalos gimnazijos gimnazistai, tvarkydami Prisikėlimo apygardos štabo bunkerio Daugėliškių miške (Raseinių rajonas, Ariogalos seniūnija) aplinką, atsitiktinai juos rado. Dokumentai buvo sudėti į metalinį konteinerį, kurio viduje buvo rasta 17 standžiai susuktų, virvutėmis perrištų popieriaus ritinėlių. Dalis ritinėlių buvo suvynioti į prieškariu ir pokariu leistus laikraščius. Kadangi konteineris buvo pažeistas, ritinėliai buvo šlapi, purvini, aplipę žemėmis, augalų bei vabzdžių liekanomis. Išvyniojus ritinėlius nustatyta, kad dokumentai gausiai padengti juodos spalvos pelėsiais, nesimatė teksto, popierius trapus. Dokumentai restauruoti įgyvendinant projektą „Lietuvos partizanų Prisikėlimo apygardos štabo archyvo dokumentų restauravimas“, kurį finansavo Lietuvos kultūros taryba.

 Įgyvendinant projektą Lietuvos centriniame valstybės archyve buvo restauruota 550 konteineryje rastų lapų. Kai kuriuose restauruotuose dokumentuose tekstas gana ryškus, gerai įskaitomas, kituose – neryškus, sunkiai įskaitomas. Nedidelės dalies dokumentų atstatyti nepavyko. Restauruoti Prisikėlimo apygardos štabo archyvo dokumentai yra labai unikalūs, paskutinį kartą panašus radinys buvo rastas daugiau nei prieš 10 metų, 2002 m.

 Projekto įgyvendinimas padėjo ateities kartoms išsaugoti unikalius dokumentus, kuriuose užfiksuoti lietuvių tautos istorijai svarbūs įvykiai ir yra labai svarbus šaltinis studijuojantiems Lietuvos pasipriešinimo kovų istoriją.

2016 m. aprašius, sutvarkius ir į apskaitą įrašius restauruotus dokumentus, jie, siekiant apsaugoti originalus nuo neigiamo aplinkos ir naudojimo poveikio, bus suskaitmeninti bei mikrofilmuoti. Su skaitmeniniais dokumentų vaizdais ir mikrofilmais Lietuvos ypatingojo archyvo skaitykloje be apribojimų galės susipažinti visi Lietuvos istorija besidomintys asmenys.