Pagrindinis puslapis Uncategorized Renginys „Kelionė Dievop su Vydūnu“

Renginys „Kelionė Dievop su Vydūnu“

Mieli vydūniečiai ir bičiuliai,

2011 m. kovo 21 d. (pirmadienį) 18 val. Vilniaus mokytojų namų svetainėje (Vilniaus g. 39) vyks renginys „Kelionė Dievop su Vydūnu“, skirtas Vydūno 143-iajam gimtadieniui.

Programoje:

aktyvios ir kūrybingos Draugijos narės Rimos Palijanskaitės knygos „Amžinųjų jūrų varpai. Vydūniškosios mistikos link“ sutiktuvės.

Vakaro dalyviai:

knygos autorė Rima Palijanskaitė

literatūrologai doc. dr. Aušra Martišiūtė, doc. dr. Regimantas Tamošaitis

gydytojas dr. Tomas Stanikas

Vydūno draugijos pirmininkas doc. dr. Vacys Bagdonavičius

skaitovė Irena Plaušinaitytė

dainininkai Vėtra Trinkūnaitė, Danielius Sadauskas, Jonas Burbulevičius

Programa:

Kelios liaudies dainos. Dainuoja ir kankliuoja Vėtra Trinkūnaitė

Ištrauka iš pristatomos knygos. Skaito Irena Plaušinaitytė

Literatūrologės doc. dr. Aušros Martišiūtės žodis

Vydūno dainos. Solistas Danielius Sadauskas

Literatūrologo doc. dr. Regimanto Tamošaičio žodis

Pokalbis su knygos autore Rima Palijanskaite

Vokalinis ciklas Kelionė į Tolminkiemį. Muz. Konrado Kavecko, ž. Meilės Kudarauskaitės.

I. Dainiau, savo atilsio kaina.

II. Statysim našlių namus Tolminkiemy.

III. Kodėl jūs ieškot?

IV. Sodinkit apie kapą ąžuolaičius.

Solistas Danielius Sadauskas

Pianistas Justinas Brūzga

Renginio vedėjas – Vydūno draugijos pirmininkas doc. dr. Vacys Bagdonavičius

Renginio metu bus galima įsigyti pristatomą knygą.

Maloniai kviečiame dalyvauti ir pakviesti artimuosius bei bičiulius.

Vydūno draugija, Vilniaus mokytojų namai

Nuotraukoje: Knygos viršelis