Pagrindinis puslapis Istorija Rezistencija Rasti Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės partizanų dokumentai

Rasti Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės partizanų dokumentai

Lietuvos ypatingąjį archyvą pasiekė 2016 m. gegužės 28 d. rasti Lietuvos partizanų Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės dokumentai. Dokumentus rado ir Archyvui perdavė Telšių miesto gyventojai broliai Alfredas ir Romualdas Jonušai, šių dokumentų ieškoję beveik 10 metų. Dokumentai rasti Telšių r. Krėpštų k. esančiame Dievo krėslo miške.

1949 m. Dievo krėslo miške buvo įsikūrusi Šatrijos rinktinės Žarėnų kuopos partizanų, vadovaujamų Edmundo Rekašiaus–Lakūno, stovykla. 1949 m. gegužės 21 d. MGB vidaus kariuomenės 32-ojo šaulių pulko vykdytos karinės–čekistinės operacijos metu, šukuojant Dievo krėslo mišką, stovykla buvo aptikta. Tuo metu joje buvo vienuolika partizanų. Kautynės tęsėsi visą dieną nuo 9 ryto iki 19 val. vakaro. Susišaudymo metu žuvo 7 Žarėnų kuopos partizanai: Petras Bartkus-Zuikis, Teodora Bartkutė-Teosė, Irena Belazaraitė-Žibuoklė, Raimondas Bijeika-Kriukis (kuopos vado pavaduotojas), Juozas Greivys-Bielskis, Aloyzas Mažutis-Šarūnas (Šatrijos rinktinės vadas), Antanas Parimskis. Operacijos metu keturi partizanai pateko į nelaisvę, trys iš jų buvo sunkiai sužeisti. Iš apsupimo pavyko išsiveržti kuopos vadui Edmundui Rekašiui–Lakūnui ir Steponui Rekašiui–Dariui.

Metalinė dėžė su dokumentais buvo rasta po supuvusiu kelmu, užkasta apie 50 cm gylyje.  Dėžė gerai išsilaikė, tačiau į ją įaugo augalo šaknis, kuri augdama atvėrė dėžės dangtį. Dėžės dugne buvo sudėti dokumentai, o ant jų viršaus padėtas medžio kaiščiu užkimštas butelis su į vidų įdėtais į ritinėlius susuktais ir virvelėmis perrištais dokumentais.

Perduoti dokumentai bus restauruojami Lietuvos centriniame valstybės archyve, o juos restauravus bus saugomi Lietuvos ypatingajame archyve.

Daugiau informacijos http://www.archyvai.lt/lt/lya/satrija.html

Lietuvos ypatingojo archyvo informacija