Rasos šventei Kernavėje – 55!

Rasos šventei Kernavėje – 55!

Savo įžvalgomis apie Rasos šventės ištakas, vertybių pasaulį, reikšmę dabarčiai ir ateičiai dalinsis Rasos šventės Kernavėje pradininkė Nijolė Balčiūnienė; baltų mitologijos tyrinėtojas, dr. Dainius Razauskas, tautosakininkė, habil. dr. Nijolė Laurinkienė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja etninės kultūros veikloms Vida Šatkauskienė ir Molėtų krašto muziejininkas, etnoastronomas Jonas Vaiškūnas.

Išbraidykime rasotus žolynus piliakalnio šlaituose, palydėkime akimis tirpstančias žvaigždėtame danguje laužo žiežirbas, pajuskime gamtos didybę ir darną…