Pagrindinis puslapis Uncategorized Ramunės Šmigelskytės-Stukienės knygos „Mykolas Kleopas Oginskis: politikas, diplomatas, ministras ir jo pasų kolekcija“ sutiktuvės

Ramunės Šmigelskytės-Stukienės knygos „Mykolas Kleopas Oginskis: politikas, diplomatas, ministras ir jo pasų kolekcija“ sutiktuvės

Mielieji,
Maloniai kviečiame Jus į
Ramunės Šmigelskytės-Stukienės knygos
Mykolas Kleopas Oginskis: politikas, diplomatas, ministras ir jo pasų kolekcija
sutiktuves, kurios vyks
2014 m. balandžio 17 d., ketvirtadienį, 18.00 val.,
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose
Dalyvaus:
dr. Vydas Dolinskas
(Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmų direktorius)
prof. dr. Aivas Ragauskas
(Lietuvos edukologijos universiteto prorektorius)
Vytas Rutkauskas
(Rietavo kunigaikščių Oginskių kultūros
istorijos muziejaus direktorius)
Jonas Balčiūnas
(Lietuvos edukologijos universiteto leidyklos direktorius)
dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė
(Lietuvos istorijos institutas,
Lietuvos edukologijos universitetas)
Mykolo Kleopo Oginskio polonezus skambins pianistė
Šviesė Čepliauskaitė
Renginį ves doc. dr. Jolanta Karpavičienė
(Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmai, Vilniaus universitetas)

Monografijoje atskleidžiama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politiko ir Abiejų Tautų Respublikos diplomato Mykolo Kleopo Oginskio (1765-1833 m.) politinė bei diplomatinė veikla plačiame tarpvalstybinių santykių Vidurio Rytų Europoje kontekste. Remiantis gausia archyvine medžiaga nagrinėjami diplomatinės misijos Hagoje ir Londone tikslai bei rezultatai, analizuojami Lenkijos ir Lietuvos valstybės reformų projektai, paliečiama tėvynės išdavystės problema Rusijos agresijos ir padalijimų akivaizdoje.
1786-1794 m. laikotarpio Mykolo Kleopo Oginskio biografiją papildo bendrame paso raidos kontekste pateikta jo kelionės dokumentų publikacija. Knygos dalyje Kelionės dokumentai naujųjų laikų Europoje ir Mykolo Kleopo Oginskio pasai aptariama pasų įvairovė, įrašų formuliarai,
registravimas, antspaudavimas, skirtingose Europos valstybėse taikyta paso išdavimo tvarka, atskleidžiama tapatybės įdokumentinimo istorija.Dokumentųdalyje skelbiami 22 Mykolui Kleopui Oginskiui ir jo šeimos nariams išduoti Lietuvos ir užsienio valstybių pasai, chronologiškai aprėpiantys 1790-1829 m. laikotarpį. Dokumentai publikuojami originalo kalbomis (prancūzų, lotynų, vokiečių, rusų, lenkų) su vertimu į lietuvių kalbų, pateikiamos dokumentų faksimilės.