Pagrindinis puslapis Europa Lietuva - Lenkija R. Ozolas. Kada nustosit tyčiotis iš Lietuvos?

R. Ozolas. Kada nustosit tyčiotis iš Lietuvos?

Romualdas OZOLAS, Vilnius
 
Kas darosi mūsų valstybėje?

Net tarptautinės institucijos pripažįsta, kad Lietuvos lenkų bendruomenės sąlygos Lietuvoje – geriausios pasaulyje: išsilavinimą gimtąja kalba kiekvienas Lietuvos lenkas gali gauti nuo pradžios mokyklos, netgi nuo vaikų darželio, iki pat aukštosios mokyklos. Švietimo lenkų kalba išlaidas, kaip ir visiems Lietuvos piliečiams, Lietuvos lenkams skiria Lietuvos valstybė. Švietimo ir kultūrinei veiklai svarią paramą Lietuvos lenkai gauna ir iš Lenkijos valstybės, jos visuomeninių organizacijų. Lietuvos lenkų bendruomenė turi savo atstovus visuose Lietuvos valdžios lygiuose pradedant seniūnijomis, baigiant Lietuvos Seimu, Vyriausybe, Europos Parlamentu.

Deja, ultranacionalistinės Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) vadovai ir atstovai valdžioje vienu balsu rėkia: lenkus Lietuva skriaudžia, lenkai Lietuvoje diskriminuojami!

Kai nebeapsikentę dėl melo ir šmeižto prieš Lietuvą būrys inteligentų parašė pareiškimą, reikalaudami Lietuvos valstybę juodinančius ir prieš ją veikiančius Lietuvos lenkų rinkimų akcijos demagogus pašalinti iš valdančiosios koalicijos ir atstatydinti iš jiems patikėtų administracinių postų, valdančiosios daugumos Politinė taryba nė nemirktelėjusi pareiškė, kad tokiam veiksmui nesama jokio pagrindo.

Ir toks sprendimas padarytas po to, kai LLRA šių metų sausio 23 d. paskelbė Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai, Europos Parlamentui ir Europos Komisijai adresuotą „Prašymą imtis priemonių tautinių mažumų teisėms Lietuvoje apginti“, kuriame – kaip LLRA veikėjams įprasta – kaltinimai Lietuvai neparemti jokia faktine tiesa, todėl yra tik „aukštesnio lygio“ prieš Lietuvos valstybę nukreiptas politinis šmeižtas. Ką dar turėtų padaryti Lietuvos lenkų rinkimų akcija, kad Lietuvos valdantieji suvoktų, jog bendradarbiauti su priešu nevalia?

Rengdami naują puolimą prieš Lietuvą Europos Sąjungos erdvėje, LLRA veikėjai vis aktyviau tiesioginės pagalbos ieško Lenkijoje. Negana to, kad į Lietuvą atvykstantys Lenkijos vadovai pažeisdami protokolą slapta susitinka su antivalstybiškai nusiteikusiais LLRA aktyvistais, šių metų vasario 6 d. LLRA parlamentarai atsikvietė ir du Lenkijos Seimo narius, kurie ne tik tardė Lietuvos Seimo narius ir jiems nurodinėjo, bet ir kontrabanda atvežė 25 000 litų padengti Lietuvos įstatymų laužytojui skirtą baudą. O Lietuvos Seimo vicepirmininkas rado reikalą susitikti ir netgi tartis su asmenimis, kurie šiurkščiai įsikišo į Lietuvos vidaus reikalus ir pažeidė Lietuvos įstatymus!

Ar prablaivės kada nors Lietuvos valdančiųjų galvos? Ar suvoks jie, kad, naudodamiesi savo „auksiniu balsu“ koalicijoje, lenkai šantažuoja koalicijos partnerius ir organizuoja plataus masto tarptautinę akciją, kurios dėka priešingai nei 1991 metų sausio dienomis Lietuva bus ne palaikyta, o pasmerkta kaip rasistinė, nacionalistinė ir priešiška Europos dvasiai ir teisei? Kas bus atsakingas už sutelktomis LLRA, Lenkijos politikos radikalų ir Lenkijos bei Lietuvos lenkų europarlamentarų pajėgomis sukurtą juodą Lietuvos įvaizdį? Atsakymas aiškus: visų pirma šiandieninė Lietuvos valdančioji dauguma ir, deja, tyliai pritarianti Lietuvos parlamentinė opozicija bei Lietuvos europarlamentarai.

Tai ką daryti Lietuvos piliečiams, kurie mato visišką Lietuvos valdžios paralyžių grėsmingai artėjant Lietuvai pragaištingiems įvykiams? Atsiriboti nuo tokios valdžios, kaip ji atsiribojo nuo intelektualų? Ar bent jau atsiriboti nuo pasekmių, kurios dėl šiandieninio valdžios neveiksnumo neabejotinai bus istorinės, nes dėl Lietuvos valstybingumo lenkų parlamentarai nebe susilaikys, kaip 1990-ųjų kovo 11-ąją, o atvirai ir aiškiai balsuos prieš – tą jie jau ir šiandien daro įvairiausiais savo veiksmais. O gal dar palūkėti, kol visa koalicija, ne tik Jaroslavas Narkevičius, kartu su Lenkijos pasiuntiniais nueis padėti vainikų ant Juzefo Pilsudskio širdies?

www.alkas.lt