R. Navickas. Kovoje prieš Lietuvą Kremlius pasitelkė R. Vanagaitę ir „viešuosius intelektualus“ (video)

Raimondas Navickas (Blogeris Zeppelinus), www.facebook.com/blogeris.zeppelinus, www.facebook.com/blogeris.zeppelinus

Paskutinės abejonės dėl Rūtos Vanagaitės kūrybos išsklaidytos!

Kremliaus Agitpropas išsitraukė tūzą iš rankovės – antilietuvišką propagandinę knygiūkštę „Mūsiškiai“.

Mūsų namudiniai kontrpropagandistai, surengę trolinimo flash mobądėl Lietuvos istorijos klastojimo Rusijos URMo FB puslapyje susilaukė tos kontoros atkirčio. Ir, sakyčiau, gan nemalonaus.

Palydėdamas melagingais teiginiais apie autorės persekiojimus Rusijos URMas įdėjo nuorodą į skandalingo R. Vanagaitės gastrolinio vojažo po Lukašenkos valdas tekstą ir vaizdo įrašą.

Kuriame ponia Rūta reklamavo pagal Agitpropo šablonus sukurptą antilietuvišką knygą su nuslėptu bendraautoriumi E. Zurofu (Efraim Zuroff), atvirai dergė mūsų tautą, kaltino lietuvius, kaipo tokius, dėl Holokausto ir krovė mums visiems kolektyvinės kaltės bei tariamos skolos naštą.

Kitaip sakant, Kremliaus Agitpropas ištraukė rankovėje slėptą propagandinį tūzą ir šveitė ant stalo. Tuo sukeldamas šiokį tokį galvos sopulį kontrpropagandistams-mėgėjams.

Čia tenka pastebėti, kad problema šiuo atveju yra būtent mūsų pusėje ir kilo tik dėl mūsų pačių veikėjų kvailo netoleregiškumo. Ir susiveda ta problema į tai, kad ta antilietuviška propagandinė knygiūkštė, sukurpta griežtai pagal Agitpropo šabloną (kas skaitė analogiškus A. Diukovo veikalus, tas iškart tai pastebėjo) mūsų spaudoje ir žiniasklaidoje buvo plačiai pristatyta ir visaip reklamuojama, kaip neva „tiesos atvėrimas“.

Ir pakankamai rimti žmonės, energingai [bent jau žodžiais] priešinantys Rusijos propagandai ir puolimui prieš mūsų istorija, staiga apžlibo ir kažkaip nepamatė, kokio žanro kūrinys yra ta knyga. Todėl leido sau ją reklamuoti ir brukti lietuviams, kaip vertą dėmesio neva istorinį kūrinį. Nors realybėje tai yra chemiškai grynos kvaziistorinės propagandos šmotas ir tiek. Niekuo nesiskiriantis nuo A.Diukovo kūrinių.

Šiek tiek smalsu – ar bent dabar tiems iškiliems veikėjams ir vyr.redaktorėms pasidarys nors truputį gėda? Ar jie suras moralinių jėgų viešai pripažinti tai, kad prisidėjo prie Agitpropo propagandinio kūrinio reklamos, sklaidos ir PRIPAŽINIMO „tikrosios istorijos šaltiniu“ Lietuvoje?

Juk jeigu ne jų kvailumas ir neapdairumas, iš to Rusijos URMo atkirčio lietuvių flash mobui būtų galima tik skaniai pasijuokti – ko jūs čia kišate mums savo pačių sukurptą propagandinę medžiagą, kurios melagingumas Lietuvoje akivaizdus kiekvienam? Skaitykite tuos melus ir perlenkimus patys.

Būtent tokia ir būtų lietuvių reakcija, jei Kremlius būtų įdėjęs nuorodą į kokį antilietuvišką A. Diukovo kūrinį. Nekiltų jokių problemų.

O dabar ką sakyti, kai mūsų veikėjai tą patį Agitpropo š…, tik įvyniotą į gražų popierėlį su R. Vanagaitės pavarde išreklamavo visais įmanomais būdais? Na, pažiūrėsime, kaip mūsų kontrpropagandistai išsivartys.

Užteks jiems dvasios aiškiai ir viešai įvardinti faktus – kad R. Vanagaitės ir E. Zurofo [nuo Lietuvos skaitytojų nuslėptas bendrautorius] knyga tėra pagal Agitpropo šabloną sukurpta antilietuviška propaganda istorine tema, o tie, kas Lietuvoje nesugebėjo jos perprasti ir reklamavo ją kaip neva rimtą ir vertą dėmesio kūrinį verti susilaukti įvardinimo „naudingais Kremliui idiotais“?

Šiek tiek abejoju. O jei atvirai, tai išvis netikiu.

P.S. Ta pačia proga visi gali įsitikinti, ko tikrovėje buvo verti R.Vanagaitės žodžiai, kad ji niekada neduos interviu rusiškoms žniasklaidoms ir nesudarys sąlygų panaudoti savo knygiūkštės antilietuviškai propagandai. O po to išvyko gastrolių į Rytus ir pripildė internetą vaizdo įrašais, kuriuose ji šmeižia savo šalį, tautą bei giminę švaria rusų kalba beveik be akcento.

2017-07-19

Ko seniai siekė gritėnai, kanovičiai, venclovos ir kitokios valatkos

Apsišaukėliai „Viešieji intelektualai™“ atsidūrė vienose rogėse su Kremliaus Agitpropu šmeižiant šviesų Jono Noreikos-Generolo Vėtros atminimą. Kovon su lietuvaičių flešmobais stojęs Rusijos URM’as šiandien (2017-07-20) iš rankovės ištraukė antrą tūzą.

Jis užsipuolė šviesaus atminimo legendinį partizanų vadą Joną Noreiką-Generolą Vėtrą, priskirdamas jam tariamą „žydšaudystę“.

Tenka priminti, kad šis Kremliaus Agitpropo sukurptas šmeižikiškas mitas Lietuvoje turi energingų platintojų grupuotę – t.v. Viešuosius intelektualus™ .

Grupuotės lyderiai – žinomas publicistas Rimvydas Valatka, pagrindinis liberalleftistų liežuvis spaudoje Paulius Gritėnas, Briuselio prekiautojas poligrafine įranga Sergejus Kanovičius ir už kvailumą bei antilietuviškus išpuolius iš liberalų frakcijos išpirdolintas Vilniaus miesto tarybos narys, internetuose žinomas Britų Asilo Kepurės pravarde.

Prie šios šutvės ne kartą buvo prisijungę ir kiti daugiau ar mažiau žinomi veikėjai, neišmanantys istorijos ir nesugebantys dirbti su faktais bei dokumentais, bet turintys neeilinį aplombą ir liguistą teisuolio kompleksą.

Apie jų laiškus ir kitus išpuolius prieš Lietuvos partizanų legendą, inspiruotus, kaip dabar jau visi mato, Agitpropo pastangomis bei vadovaujantis jo sukurptais šablonais, galima pasiskaityti dviejų metų senumo mano Sienos iliustruotame Užraše:

irasas-FB

Jame yra visos pavardės, nuorodos į tų veikėjų šmeižikiškus tekstus bei nuorodos į rimtus straipsnius, kuriuose yra išdėstyti faktai bei argumentai dėl J. Noreikos nekaltumo.

Verta juos prisiminti ir iš naujo įvertinti jų veiklą Rusijos propagandinės atakos kontekste.

Vargu ar teisinga būtų teigti, kad tie veikėjai yra Kremliaus Agitpropo samdiniai ar dar kokie įtakos agentai. Deja, bet labiausiai tikėtina versija yra ta, kad jiems teko banalus „naudingų idiotų“ vaidmuo.

Kurį jie puikiai atliko tiksliai pagal Agitpropo scenarijų. Nereikėjo net pliušinių asilo ausų užsikabinti ant galvos – ir taip visi matome, kaip sėkmingai buvo pasinaudota jų kvailu „tariamų žinovų“ aplombu bei liguistu „teisuolio kompleksu“.

Tebūnie tai pamoka kiekvienam – kur galų gale atsiduria tokie apsėsti „teisuoliai-intelektualai“.

Apgailėtiname Kremliaus rogėse įkinkyto asiliuko vaidmenyje.

2017-07-20