Pagrindinis puslapis Europa Seinų - Punsko kraštas Punsko valsčiuje bus uždarytos dvi lietuviškos mokyklos

Punsko valsčiuje bus uždarytos dvi lietuviškos mokyklos

Jonas VAIŠKŪNAS

2013 m. gegužės 17 dieną Punsko valsčiaus taryba priėmė sprendimą dėl trijų lietuviškų mokyklų Punsko valsčiuje likimo. Buvo nuspręsta uždaryti Navinykų ir Pristavonių pagrindines mokyklas. Palikta tiktai Vidugirių pagrindinę mokyklą.

Priimdama tokį sprendimą Punsko valsčiaus taryba neastižvelgė į prieš posėdį gautą 25-ių Seimo narių kreipimąsi į Punsko valsčiaus viršaitį ir tarėjus dėl Pristavonių, Vidugirių ir Navinykų mokyklų išsaugojimo.

Seimo narių laiške rašoma: „Labai apgailestaujame, kad Lenkijos Respublikos institucijos neužtikrina reikiamo lietuviškų pagrindinių mokyklų tinklo finansavimo ir kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki šiol neįvykdė pažado per Antano Baranausko fondą skirti 400 000 litų sumą, minimaliai reikalingą, kad šios mokyklos galėtų ir toliau veikti. Informuojame Jus, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras garantavo Seimo nariams, kad ši suma bus artimiausiu metu pervesta į fondą, ir prašome tarybos posėdyje nepriimti sprendimų dėl aukščiau minėtų mokyklų uždarymo arba reorganizavimo. Dėsime visas pastangas, kad ateityje šie klausimai būtų sprendžiami iš esmės ir valstybiniu lygiu“.

Kreipimąsi pasirašė Seimo nariai: Algirdas Patackas, Rytas Kupčinskas, Vida Marija Čigrijienė, Arvydas Vidžiūnas, Algis Strielčiūnas, Kazimieras Kuzminskas, Agnė Bilotaitė, Pranas Žeimys, Dalia Teišerskytė, Sergejus Jovaiša, Arimantas Dumčius, Rimantas Jonas Dagys, Aurelija Stancikienė, Petras Gražulis, Vytautas Kamblevičius, Paulius Saudargas, Vincė Vaidevutė Margevičienė, Kazys Starkevičius, Valentinas Stundys,Vytautas Juozapaitis, Rima Baškienė, Vytautas Antanas Matulevičius, Algimantas Dambrava, Kęstutis Bartkevičius, Aleksandras Zeltinis.

Punsko valsčiaus tarybai priėmus daug kam netikėtą sprendimą Alkas.lt paprašė šį sprendimą pakomentuoti buvusią Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkę, žurnalo „Aušra“ vyriausiąją redaktorę Ireną Gasperavičiūtę:

Kuo vadovavosi tarėjai balsuodami, sunku pasakyti, bet tikrai ne bendruomenės interesu. Niekas nesitikėjo tokio sprendimo, juolab kad Lietuva skyrė paramą. Taip pat Punske viešėjęs Lenkijos švietimo viceministras minėjo apie galimybę ateityje keisti finansavimą, o šiems metams berods iš Lenkijos administravimo ir skaitmeninimo ministerijos bus skirta papildomai lėšų šių mokyklų išlaikymui. Lietuvių bendruomenei tai didelė netektis, nes tai paskutinės lietuviškos mokyklos. Pavyzdžiui, Navinykų mokykla yra pačiame valsčiaus centre, todėl patogu iki jos pavežėti aplinkinių kaimų vaikus. Beje, šioje mokykloje buvo apie 30 mokinių, vadinasi, tai ne pati mažiausia mokyklėlė. Kodėl priimtas sperndimas ją uždaryti, tikrai sunku man pasakyti. Gal reikėtų paklausti viršaičio, kodėl jis siūlė tarėjams priimti tokius sprendimus“.

Kai kurie Alkas.lt kalbinti Punsko lietuviai sakė, kad Vidugirių pagrindinė mokykla buvo palikta tik todėl, kad viršaitis Vytautas Liškauskas yra kilęs iš Vidugirių kaimo. „Taip pas mus gi visi reikalai tvarkomi – yra tik privatūs tarėjų ir seniūnijos valdininkų reikalai, jie net nesuvokia, kas tai yra bendras interesas, o apie lietuvybę tik per TV gražiai pašneka“, – Punsko valsčiaus tarybos sprendimą komentavo viena punskietė.

Kiti Alkas.lt kalbinti žmonės valsčiaus tarybos sprendimą vertino kiek kitaip: „Kadangi Vidugiriai yra ant Seinų ir Punsko valsčių ribos, tai Vidugirių mokiniai būtų pasirinkę Seinų lietuvišką „Žiburio“ mykyklą. Tai Liškauskas nusprendė anas dvi uždaryt, nes jos arčiau Punsko, tai ir taip vaikai eis į Punską, o Vidugirių palikti, kad, neduok Dieve, joks jo valsčiaus vaikas nenueitų į „Žiburį“, kur, beje, ir sąlygos geresnės, ir lygis gerokai aukštesnis, ir vaikai gražiai auklėjami patriotizmo dvasia, ko nėra mišrioj Punsko mokykloj. Tai štai kaip atrodo mūsų bendras interesas“, – piktinasi punskiečiai.

Vilnijos“ draugijos pirmininko pavaduotoja Nijolė Balčiūnienė įdėjusi daug pastangų, kad būtų išsaugotos visos 3 lietuviškos mokyklos Punsko krašte, apie valsčiaus tarybos sprendimą atsiliepė taip: „Nepaisant visų pastangų, nepaisant 25-ių Seimo narių rašto, kad nenaikintų nei vienos iš trijų mokyklėlių, šiandien valsčiaus tarėjai priėmė patį blogiausią sprendimą iš trijų galimų variantų. Nuspręsta uždaryti pačią didžiausią – Navinykų mokyklą, kurioje mokėsi 28 vaikai, bei Pristavonių su 9 vaikais. Paliekama Vidugirių mokykla su 13 mokinių, lankančių 1-4 klases.

Kai kalbėjau užvakar su viršaičiu, jis minėjo kitokius variantus. Galėjo palikti visas tris, tik sumažintu lygiu. Žadėjo palikti Vidugirių ir Navinykų, o uždaryti Pristavonių. O šiandien visai netikėtai priėmė patį blogiausią sprendimą. Taip pat teko kalbėti su Navinykų mokyklos direktore. Ji visai pasimetusi, mokykloje dirbo 9 mokytojai. Kur jie dabar eis? Kolektyvas kūrybingas, visi vaikai išmokyti austi tautines juostas, puoselėjo etnokultūrą, turi nedidelį muziejuką… Tiesiog sunaikintas ne tik švietimo, bet ir kultūros židinys“.

Per valsčiaus tarybos posėdį kalbėjo mokytojai, tačiau į jų nuomonę niekas neatsižvelgė. Seimo narių raštas buvo tik išdalintas, tačiau nebuvo perskaitytas.

Alkas.lt kalbinti punskiečiai išsakė savo nepasitikėjimą Punsko valsčiaus seniūnu V. Liškausku: „Liškauskas žurnalistams kabins makaronus ir dievagosis, kad tai viskas dėl lietuvybės. Jis tikriausiai dabar bandys visus tikinti, kad iš Vidugirių yra arčiau į Seinus, ir vaikai esą eitų į lenkiškas mokyklas, o tai yra netiesa, nes „Žiburio“ mokyklos autobusiukas jau dabar iš aplinkinių kaimų paima vaikus. Galiu tik tiek pasakyt, kad apmaudu, kai tokia mūsų pačių išrinkta valdžia. O Lietuvoje daug kam atrodo, kad viršaitis yra kažkoks superlietuvis patriotas. Deja, pas mus tai ne kaip Šalčininkuose ar Vilniaus rajone, kur valdžią realiai turi lenkiškos organizacijos. Pas mus Punsko viršaitis ir visa taryba vykdo Lenkijos politiką ir tiktai juokiasi iš lietuviškų organizacijų…“ – kalbėjo šio krašto lietuvybės išsaugojimu besirūpinanti punskietė.

www.alkas.lt