Pagrindinis puslapis Europa Seinų - Punsko kraštas Punsko lietuviškoms mokykloms perduotas naujas mokyklinis autobusas

Punsko lietuviškoms mokykloms perduotas naujas mokyklinis autobusas

Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai Punsko (Lenkija) krašto mokykloms perdavė naują 19 vietų mokyklinį autobusą „Iveco Daily“, susitiko su Punsko S. Dariaus ir S. Girėno mokyklos, Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjaus ir Vidugirių pagrindinės mokyklos vadovais, pedagogais bei mokiniais.

Nauju mokykliniu autobusu vaikai iš apylinkių vyks į pamokas, o laisvu nuo mokinių pavėžėjimo laiku ar per mokinių atostogas – į olimpiadas, konkursus, varžybas, pažintines išvykas į Lietuvą ar kitus renginius. Mokytojai ir mokyklos darbuotojai autobusu vyks į kvalifikacijos tobulinimo kursus, galės atsivežti įsigytus vadovėlius, ugdymo priemones.

Tai ketvirtas Lenkijos lietuvių švietimo reikmėms perduotas mokyklinis autobusas: 2012 metais du skirti Seinų krašto lietuviškoms mokykloms, o 2013 m. uždarius Pristavonių ir Navinykų lietuviškas mokyklas dar vienas autobusas skirtas ir Punsko krašto mokykloms.

Lenkijoje šiuo metu veikia 4 mokyklos, kuriose pamokos vyksta lietuvių kalba. Jose iš visos mokosi beveik 500 mokinių.

Švietimo ir mokslo ministerija remia lietuviškas mokyklas Lenkijoje, aprūpina jas lietuvių kalbos mokymo priemonėmis, pedagogus kviečia į Lietuvoje rengiamus kvalifikacijos tobulinimo seminarus, o mokinius į neformaliojo švietimo renginius, lietuvių kalbos olimpiadas.

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt