Pagrindinis puslapis Europa Seinų - Punsko kraštas Punsko licėjaus absolventai. Darius Zimnickas

Punsko licėjaus absolventai. Darius Zimnickas

punskas.lt

2016 metais Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjus švęs 60-metį. Vienas iš licėjaus absolventų, kuriais galime didžiuotis, yra kelių Varšuvos chorų dirigentas dr. Darius Zimnickas.

Muzika jis „užsidegė“ dar jaunystėje. Besimokydamas licėjuje įkūrė ansamblį „Šešupė“, kurį jo kraštiečiai maloniai prisimena iki šių dienų. Baigęs Punsko vidurinę mokyklą įstojo į Vilniaus konservatoriją, kurioje trejus metus mokėsi dirigavimo klasėje. Muzikinį lavinimą tęsė Varšuvos aukštojoje mokykloje. Čia jis parašė magistro darbą apie mūsų krašto liaudies muziką.

Baigęs studijas, dirbo asistentu toje pačioje Varšuvos aukštojoje mokykloje (dabar Varšuvos Šopeno muzikos universitetas) bei dirigento asistentu Varšuvos kamerinėje operoje. Vėliau buvo Varšuvos Arkikatedros choro ir Varšuvos politechnikos akademinio choro dirigentas. Prieš keletą metų prie Išganytojo bažnyčios Varšuvoje sukūrė naują ansamblį.

Dariui tenka važinėti po regioną ir tikrinti, kaip dirba bažnytiniai chorai. Su chorais dažnai dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, iš kurių parsiveža nemažai apdovanojimų.

Darbo netrūksta. Reikia galvoti apie chorų raidą, ieškoti repertuaro, organizuoti koncertus, ieškoti gerų dainininkų, metodų, kaip dirbti su įvairaus amžiaus žmonėmis.

2010 m. dr. Dariaus Zimnicko diriguojamas Varšuvos Arkikatedros choras giedojo Lenkijos Prezidento Lecho Kačynskio bei jo žmonos laidotuvėse. „Lėmė tai, kad tuo metu buvo labai daug iškilmių, – duodamas interviu Rūtai Burdinaitei kalbėjo dr. Darius Zimnickas. – O kadangi laidotuvės vyko Arkikatedroje, kurios choras laikomas vienu žymiausių bažnytinių chorų Varšuvoje ir galbūt Lenkijoje, tad nebuvo jokių diskusijų, kas giedos laidotuvių iškilmėse.“

Prieš keletą metų dr. Dariaus Zimnicko diriguojamas choras dalyvavo Chorų festivalyje Punske, kurio metu atliko vieno iš geriausių Lietuvos chorvedžių Vaclovo Augustino aranžuotą liaudies dainą. Šią dainą labai pamėgo choro dalyviai ir ją keliolika kartų yra atlikę įvairiuose koncertuose Lenkijoje.

Ne per seniai, 2015 m. kovo 15 d., dr. Dariaus Zimnicko vadovaujamas Varšuvos politechnikos akademinis choras Suvalkų Petro ir Povilo bažnyčioje atliko vieną žymiausių Volfgango Amadėjaus Mocarto kompozicijų „Requiem“.

Darius domisi šiuolaikine chorine muzika, bando pats kurti. „Nesu kompozitorius profesionalas, lankiau tik šio dalyko pamokas, – tikina dirigentas. – Aš labai gerai pažįstu choro faktūrą, žinau, ką jam lengviau dainuoti, ką sunkiau. Esu sukūręs chorinių kūrinių ir juos atlikęs. Džiaugiuosi, kad žiūrovai gerai tuos kūrinius priėmė, o ir iš profesorių teko išgirsti palankių žodžių.“

Kviečiame pasiklausyti dr. Dariaus Zimnicko diriguojamo Varšuvos politechnikos akademinio choro giesmės.

sb, punskas.pl

Naujienos iš interneto