Pagrindinis puslapis Sena Voruta Prof. Povilas Čibiras

Prof. Povilas Čibiras

1913-2003
2003 03 17 mirė žymus Lietuvos mokslininkas, pedagogas ir gydytojas, buvęs ilgametis Vilniaus universiteto Infekcinių ligų katedros vedėjas prof. P. Čibiras.
P. Čibiras gimė 1913 06 30 Ignalinos rajone, Čeikiškės kaime. Mokėsi Švenčionių, vėliau Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijose. 1931–1937 m. studijavo Vilniaus St. Batoro universiteto Medicinos fakultete. Baigęs studijas dirbo gydytoju terapeutu Šv. Jokūbo ir Lietuvių ligoninėse. 1941 m. kartu buvo ir LTSR Sveikatos apsaugos liaudies komisariato vyr. epidemiologu. Vokiečių okupacijos metais, nuo 1943 m. dirbo Trakuose vidaus ir infekcinių ligų skyriaus vedėju. Baigiantis karui 1944 m. P. Čibiras pakviestas į VU Fakultetinės terapijos katedrą skaityti infekcinių ligų kursą. Nuo 1947 m., įkūrus Infekcinių ligų katedrą P. Čibiras tampa jos vedėju, kuriuo buvo iki 1988 m. (41 metus). Iki 1993 m. liko katedros profesoriumi.
Visu kūrybinės veiklos laikotarpiu P. Čibiras aktyviai dirbo mokslinį darbą. 1954 m. apgynė med, m. kandidato. O 1968 m. – med. m. daktaro disertacijas. 1958 m. jam suteiktas docento, o 1970 m. profesoriaus vardas. Prof. P. Čibiras parašė 3 monografijas, infekcinių ligų vadovėlį, kurio išleistos 3 laidos, ir per 100 mokslinių straipsnių aktualiausiais infekcinių ligų ir parazitologijos klausimais. Jam vadovaujant apgintos 3 med. m. kandidato disertacijos. Siekdamas pagerinti ligonių ištyrimą profesorius pateikė 3 rac. Pasiūlymus. 20 metų vadovavo Lietuvos ir Vilniaus m. Infektologų draugijoms, 6 metus – Medicinos fakulteto SMD veiklai. Keletą metų Jam teko būti Lietuvos SAM neetatiniu vyr. infektologu. Išėjęs į pensiją (nuo 1993 m.) dalyvavo įvairių visuomeninių organizacijų veikloje, rašė straipsnius apie Vilniaus miesto istoriją.
Daugelį metų jo bendradarbius ir mokinius žavėjo profesoriaus, pedagogo, mokslininko ir gydytojo talentas. Tai labai vertino visa Lietuvos medicinos visuomenė ir valdžia. Velionis apdovanotas gausiomis padėkomis, garbės raštais, medaliais. 1966 m. jam suteiktas Lietuvos Nusipelniusio gydytojo vardas, o nepriklausomybės metais apdovanotas Karaliaus Mindaugo atminimo medaliu.
Šviesus prof. P. Čibiro atminimas ilgai išliks Jo bendradarbių, mokinių ir pacientų širdyse.

Buvę bendradarbiai

Voruta. – 2003, bal. 26, nr. 8 (530), 4