Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam Pro memoria. Gabrielius ŽEMKALNIS-LANDSBERGIS (1929–2017)

Pro memoria. Gabrielius ŽEMKALNIS-LANDSBERGIS (1929–2017)

Pro memoria. Gabrielius ŽEMKALNIS-LANDSBERGIS  (1929–2017)

Gabrielius Žemkalnis-Landsbergis su žmona Soldine, 2008 m. liepos 13 d. Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

 

Gruodžio 10 d. eidamas 89-uosius metus Melburne, Australijoje, mirė žurnalistas, Australijos lietuvių radijo ir spaudos darbuotojas, vienas ryškiausių tautos išeivijos atstovų Gabrielius Žemkalnis-Landsbergis.

G. Žemkalnis-Landsbergis gimė 1929 m. sausio 31 d. Kaune. Mokėsi Kauno „Aušros“ berniukų gimnazijoje, baigė Reddorfo lietuvių gimnaziją Vokietijoje.

1944 m. su Voldemaru Adamkavičiumi ir Liūtu Griniumi leido ir redagavo pogrindinį laikraštį „Jaunime, budėk!“ Buvo gestapo areštuotas ir iki 1945 m. kalintas Vokietijoje. Iki 1948 m. gyvendamas Vokietijoje bendradarbiavo lietuviškuose laikraščiuose.

1948 m. išvyko į Australiją. Australijos lietuvių kultūros fondo vienas iš steigėjų. Paskelbė rašinių vietos lietuvių laikraščiuose „Australijos lietuvis“, „Mūsų pastogė“, „Tėviškės aidai“, „Baltic News“, kitur leidžiamuose lietuvių leidiniuose „Europos lietuvis“, „Tėviškės žiburiai“, „Pasaulio lietuvis“, „Lietuvos aidas“, „Lithuanian Weekly“.

1974 m. su kitais Melburno radijo stotyje „3ZZ“ pradėjo rengti lietuviškas laidas, buvo jų prodiuseris, pranešėjas. Nuo 1975 m. Australijos SBS radijo lietuviškų laidų rengėjas; 1979–1994 m. jų vadovas. Priklausė Australijos žurnalistų sąjungai. 1998–2009 m. buvo Australijos lietuvių bendruomenės atstovas Lietuvoje.

G. Žemkalnio-Landsbergio nuopelnai Lietuvai yra įvertinti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi.

G. Žemkalnis-Landsbergis buvo Gabrieliaus Landsbergio-Žemkalnio, vieno iš lietuvių tautos atgi­mimo XIX a. pabaigoje dalyvio, bei Jono Jablonskio, norminės lietuvių kalbos pagrindų kūrėjo, vai­kaitis. Jo tėvas – Lietuvos nepriklausomybės kovų XX a. pradžioje dalyvis, architektas Vytautas Žemkalnis, mama kalbininko Jono Jablonskio duktė Ona, brolis – politikas, visuomenės veikėjas, meno, muzikos ir kultūros istorikas, Kovo 11-osios Akto signataras Vytautas Landsbergis.

Dėl G. Žemkalnio-Landsbergio mirties Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė užuojautą Velionio šeimai, artimiesiems, draugams, Pasaulio lietuvių bendruomenei ir visiems bendraminčiams bei bendražygiams. „Lietuvoje ypač vertiname nepaprastai didelį G. Žemkalnio-Landsbergio darbą, nepaliaujamai atstovaujant Vakarų pasaulyje mūsų šalies interesams, vienijant išeivijos lietuvius, nuoširdžiai rūpinantis Rytų Lietuvos bendruomenėmis, lankant tremtinius ir jų palikuonis Rusijoje“, – rašoma Prezidentės užuojautoje.

 

Šaltinis – <http://alkas.lt/2017/12/10/mire-zurnalistas-gabrielius-zemkalnis-landsbergis/>.