Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam Pristatyta Simono Firkovičiaus knyga

Pristatyta Simono Firkovičiaus knyga

Pristatyta Simono Firkovičiaus knyga

DR. HALINA KOBECKAITĖ IŠ PRISTATOMOS SIMONO FIRKOVIČIAUS KNYGOS SKAITO EILĖRAŠTĮ „SLIEKŲ KARALYSTĖJE“

Trečiadienį, karaimų mokykloje (Midraš) pristatyta žymaus karaimų dvasininko, Trakų karaimų hazano  Simono Firkovičiaus knyga „Buvo tokia diena…“. Jos sudarytojos –  dr. Halina Kobeckaitė ir dr. Karina Firkavičiūtė.

 

 

Liepos  29 d. karaimų mokykloje buvo neeilinis įvykis, svarbus visai karaimų tautai –  buvo pristatyta Simono Firkovičiaus rašytinės kūrybos knyga „Buvo tokia diena…“. Šią užduotį įvykdė ir knygą sudarė dr. Halina Kobeckaitė ir dr. Karina Firkavičiūtė, o išleido Lietuvos karaimų kultūros bendrija ir Tautinių bendrijų namai. Nors metams bėgant gyvai prisimenančių Simoną Firkovičių mažėja, bet nemažėja jo reikšmė tautos istorijoje. S. Firkovičius buvo tikras ir ištikimas mūsų tautos sūnus, karaimų kalbos puoselėtojas, švietėjas, folkloristas, poetas, dramaturgas, vertėjas ir beveik 60 metų Lietuvos karaimų vyresnysis dvasininkas, net ir tada, kai visoje Europoje buvo likusi vienintelė veikianti Trakų kenesa. Tai ir nulėmė, kodėl į knygos pristatymą atėjo daug jo tautiečių ir kodėl ši knyga jiems tokia svarbi.

Susirinkusiuosius pasveikino dr. Karina Firkavičiūtė. Ji trumpai pristatė knygos pasirodymo aplinkybės. Karina pabrėžė, kad knygą sudaryti paskatino noras surinkti Simono Firkovičiaus kūrybą į vieną krūva, nes iki tol ji buvo tik rankraščių pavidalu. Ji padėkojo dr. Halinai Kobeckaitei už atkaklumą imantis šios nelengvos užduoties. Bet kokie geri norai neįmanomi neturint materialinės bazės, todėl buvo labai džiaugtasi AB Lietuvos geležinkeliai, Lietuvos karaimų religinės bendruomenės ir Tautinių bendrijų namų finansine parama.

Dr. Halina Kobeckaitė  sakė, kad paruošti spaudai knygą nebuvo lengva. Simonas Firkovičius rašė karaimiškai, todėl reikėjo jo tekstus išversti į lietuvių kalbą. Tekstai taip pat  buvo parašyti kirilica raidynu, todėl buvo juos būtina transliteruoti lotyniškai. Išleistoje knygoje taip atsirado pateikta poezija tiek originalo kalba su šalia esančiu vertimu į lietuvių kalbą. Sudarytoja padėkojo  talkinusiems verčiant tekstus Gabrieliui Juzefovičiui ir Vladui Braziūnui bei Vilniaus universiteto Baltistikos katedros doc. dr. Reginai Venckutei, kuri teigė, kad imtis šio darbo ją paskatino susižavėjimas Simono Firkovičiaus poezija. Joje atsiveria, kaip teigia lituanistė, išminties ir gyvenimo horizontai.  Ją ypač sužavėjo jo troškimas išsaugoti karaimų kalbą, kultūrą.

Pasidalinti prisiminimais apie S. Firkovičių atvyko ir jo vaikaitis Romualdas Kozyrovičius, kuris apgailestavo, kad knyga turi tik 350 puslapių ir teko atrinkti tik svarbiausius, reikšmingiausius kūrinius. Atvykusi LR Kultūros ministerijos tautinių mažumų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Paliukienė ir Tautinių bendrijų namų direktorė Alvida Gedaminskienė palinkėjo surinkti dar likusius Simono Firkovičiaus  tekstus ir parengti juos publikacijai.

Visiems, prisidėjusiems prie knygos pasirodymo tiek finansiškai, tiek morališkai, dvasiškai, fiziškai, buvo įteikta knyga. Kiti turėjo progą ją įsigyti už simbolinę kainą.

Jolanta

Doc. dr. Regina Venckutė (kairėje) ir dr. Karina Firkavičiūtė

DOC. DR. REGINA VENCKUTĖ (KAIRĖJE) IR DR. KARINA FIRKAVIČIŪTĖ

LR Kultūros ministerijos tautinių mažumų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Paliukienė tarė sveikinimo žodžius

LR KULTŪROS MINISTERIJOS TAUTINIŲ MAŽUMŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ RASA PALIUKIENĖ TARĖ SVEIKINIMO ŽODŽIUS

Versti Simono Firkovičiaus kūrybą padėjo Gabrielius Juzefovičius

VERSTI SIMONO FIRKOVIČIAUS KŪRYBĄ PADĖJO GABRIELIUS JUZEFOVIČIUS

Simono Firkovičiaus vaikaitis Ambasadorius Romualdas Kozyrovičius

SIMONO FIRKOVIČIAUS VAIKAITIS AMBASADORIUS ROMUALDAS KOZYROVIČIUS

Jolanta ZAKAREVIČIŪTĖ

Juozo Vercinkevičiaus nuotr.