Pagrindinis puslapis Kultūra Etninė kultūra Pristatoma niekur neviešinta Kernavės apylinkėse surinkta sakytinė tautosaka

Pristatoma niekur neviešinta Kernavės apylinkėse surinkta sakytinė tautosaka

Pristatoma niekur neviešinta Kernavės apylinkėse surinkta sakytinė tautosaka

www.voruta.lt

Prasmingas asociacijos MEDGRINDA ir Širvintų kultūros centro Kernavės filialo sumanymas sudaryti ir išleisti edukacinį leidinį „KERNAVĖS TAUTOSAKA.

Kernavė – nemieganti žemė: legendos, sakmės, mitinės būtybės“, kuriame pristatoma rankraštiniuose šaltiniuose esanti, niekur neviešintą Kernavės apylinkėse surinkta sakytinė tautosaka, patraukliai atskleidžianti ir išryškinanti savitą istorinės vietovės senąją pasaulėžiūrą.

Reprezentacinis, Kernavės etnokultūrinį veidą patraukliai pristatantis leidinys „KERNAVĖS TAUTOSAKA. Kernavė – nemieganti žemė: legendos, sakmės, mitinės būtybės“ turės ilgalaikę išliekamąją vertę, skatins jaunąją kartą domėtis tautosakos lobynais, kuriuose glūdi mūsų protėvių pasaulio jutimas.

Maloniai laukiame leidinio pristatyme 2021 m., gruodžio 18 d. Kernavės archeologinės vietovės muziejaus salėje (Kerniaus g. 4a).

Širvintų kultūros centro Kernavės filialo vedėja

Kristina Stankevičienė