Pagrindinis puslapis Autoriai Gaidamavičiūtė Ona Prisiminus ekspediciją Aukštadvaryje

Prisiminus ekspediciją Aukštadvaryje

Ona GAIDAMAVIČIŪTĖ, Vilnius

Šiltą saulėtą vasarą, 2012 m. rugpjūčio 1–7 d., Aukštadvaryje įvyko pakartotinė kompleksinė Lietuvos lokalinių tyrimų ekspedicija. Šią – jau trečiąją – ekspediciją įkvėpė „Versmės“ leidyklos projektų vadovas Andrius Biziulevičius.

Ekspedicijoje dalyvavo 14 žmonių, įvairių sričių specialistų: „Aukštadvario“, „Butrimonių“ monografijų sudarytoja Ona Gaidamavičiūtė; Andrius Biziulevičius; ARP vyriausioji kultūrologė, istorikė Rita Balsevičiūtė; menotyrininkas Povilas Spurgevičius; istorikas Antanas Lesys; istorikė, Lietuvos genocido ir rezistencijos centro specialistė Jovita Niūniavaitė-Lesienė; lituanistė, monografijos „Dūkštas“ vyriausioji redaktorė Živilė Gurauskienė; VPU lituanistikos studentė Aira Gurauskaitė; KTU doktorantas, pokario architektūros tyrinėtojas Stanislovas Čepinskas; Aukštadvario seniūnė Jadvyga Dzencevičienė; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos trečiakursis Marius Dzencevičius; Čižiūnų socialinių paslaugų centro darbuotoja Jolita Survilienė; monografijos „Onuškis“ sudarytojas, „Kaišiadorių aidų“ redaktorius Jonas Laurinavičius; kraštotyrininkas, „Žygeivių“ vadas Tadas Šidiškis; Aukštadvario vidurinės mokyklos dvyliktokė Liubov Vitašneva.

Ekspedicija prasidėjo rugpjūčio 1-ąją Aukštadvario regioninio parko direkcijoje, kurioje pačius pirmuosius ekspedicijos dalyvius – O. Gaidamavičiūtę ir A. Biziulevičių – šiltai pasitiko Aukštadvario regioninio parko direktorius Vaclovas Plegevičius ir Aukštadvario regioninio parko kultūrologė Rita Balsevičiūtė, supažindindami su Aukštadvario regioninio parko lankytinais objektais. Taip pat atvyko ir kompozitoriaus Vytauto Juozapaičio žentas, keramikas Kazimieras Juraitis su vertingais archeologiniais radiniais (keramikos šukėmis, kt.), aptiktais Alešiškių kaime, Verknės ir Samės upių santakoje. Būtent rugpjūčio 6 d. šioje vietoje, Juozapaičių sodyboje Alešiškių kaime, ir apsilankė Aukštadvario regioninio parko darbuotojai – V. Plegevičius, R. Balsevičiūtė, taip pat ir kiti ekspedicijos dalyviai. Šiuose archeologinius eksponatus turėtų įdėmiau ištirti archeologai ekspertai.

Antrąją ekspedicijos dieną susitikome su veikliąja Aukštadvario seniūne Jadvyga Dzencevičiene, aplankėme Aukštadvario monsinjorą Vytautą Sudavičių.

Vienas iš svarbiausių šios ekspedicijos tyrimo objektų – ankstesnėse ekspedicijose Aukštadvaryje nežvalgytas pietinėje valsčiaus dalyje esantis Alešiškių kaimas (beje, yra du Alešiškių kaimai), šalia Verknės upės. Dabar Alešiškės priklauso Onuškio seniūnijai. Šį kraštą tyrinėjo Andrius Biziulevičius, surengęs žygį dviračiais bei žvalgomąsias ekskursijas. Alešiškės – A. Biziulevičiaus senelio – habilituoto biomedicinos mokslų daktaro – Stasio Biziulevičiaus – tėviškė. Jis labai mylėjo tėviškę, įveisė sodą, turtingą vertingų, egzotiškų medžių. Beje, A. Biziulevičius, parengė ir vaizdo medžiagą iš žygio dviračiais po Alešiškes, įamžino plaukiojimo motorine valtimi nuostabiais Aukštadvario ežerais akimirkas. Priešpaskutinę ekspedicijos dieną A. Biziulevičius aplankė ir Onuškyje gyvenančią Marijoną Spiridavičienę, Vytauto Spiridavičiaus, kilusio iš Alešiškių kaimo, našlę, kuri pateikė svarbius V. Spiridavičiaus rankraščius apie Alešiškių dvarą, taip pat prisiminimus apie Aukštadvarį.

Ekspedicijos dalyviai ketina parašyti šiuos straipsnius:

1. Ona Gaidamavičiūtė. „Paukščiai Aukštadvario valsčiaus žmonių pasaulėjautoje“

2. Andrius Biziulevičius. „Stasys Biziulevičius“; „Alešiškių kaimo istorija“

3. Povilas Spurgevičius. „Aukštadvario parapijos bažnyčios archyvinė medžiaga“

4. Rita Balsevičiūtė. „Šafarnės kaimo istorija ir etnografija“

5. Jovita Niūniavaitė-Lesienė. „Aukštadvario valsčiaus tremtiniai“

6. Antanas Lesys. „Aukštadvario valsčiaus mokyklos iki 1940 m.“

7. Jolita Survilienė. „Žvejybos tradicijos Aukštadvario apylinkėse“; „Rinkimo tradicijos Aukštadvario apylinkėse“

8. Jadvyga Dzencevičienė. „Aukštadvario seniūnijos aktualijos“

9. Marius Dzencevičius. „Karališkų laivų varžybos“

10. Živilė Gurauskienė. „Dainuojamosios tautosakos archyvinė medžiaga; Aukštadvario muziejuje aptikta medžiaga“

11. Aira Gurauskaitė. „Aukštadvario valsčiaus zoonimai“

12. Jonas Laurinavičius. „Kunigas Justinas Aukštuolis“; „Prisiminimai apie poetą V. V. Navicką“; „Nemaitonių kaimo istorija“; „Rašytojas Jonas Staliulionis“

13. Liubov Vitašneva. „Naudingos žolės ir piktžolės Aukštadvario apylinkėje“

14. Stanislovas Čepinskas. „Aukštadvario valsčiaus vienkieminių tarpukario sodybų architektūra“

15. Tadas Šidiškis. „Aukštadvario apylinkių mitologinės vietos pagal Lietuvos žemės vardyną“

Už pagalbą ekspedicijoje, už vaišes ir šiltą priėmimą, vertingas konsultacijas dėkojame Aukštadvario seniūnei Jadvygai Dzencevičienei, Aukštadvario regioninio parko direkcijos specialistams – kultūrologei Ritai Balsevičiūtei, direktoriui Vaclovui Plegevičiui, ekologui Talvydui Špiliauskui, taip pat svetingai priėmusioms Juozapaičių bei Biziulevičių šeimoms Alešiškėse.

Tikimės, kad kartu visiems kūrybiškai bendradarbiaujant jau greitai monografija „Aukštadvaris“ pasipildys naujais vertingais straipsniais ir bus greitai parengta bei išleista.

1. V. Plegevičiaus nuotr.

2, 3. O. Gaidamavičiūtės nuotr.