Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam Prisiminsime Zigmą Zinkevičių kaip Žmogų iš didžiosios raidės

Prisiminsime Zigmą Zinkevičių kaip Žmogų iš didžiosios raidės

www.voruta.lt

Lietuva patyrė didelę netektį, mirus Zigmui Zinkevičiui, šviesiam žmogui, iškiliam kalbininkui, baltistui, lietuvių kalbos istorijos tyrinėtojui.

Akademikas giliai suprato Vilniaus krašto problematiką, gynė lietuvių ir lietuvių kalbos teises, puoselėjo lietuvybę. Zigmas Zinkevičius būdamas labai iškilus žmogus, tuo pačiu buvo ir labai prieinamas, paprastas ir žmogiškas. Lietuviams Vilniaus krašte jis buvo tikras užtarėjas.

Prisiminsime Zigmą Zinkevičių kaip Žmogų iš didžiosios raidės, lietuvių kalbos ir lietuvių tautos mylėtoją, visuomenės švietėją, tikrą šviesulį, garbingą vyrą, pavyzdį mums visiems. Tai didžiulė netektis Lietuvai, Vilniaus krašto lietuviams, skausmas šeimai.

Reiškiame gilią užuojautą žmonai Reginai Zinkevičienei, sūnui Vytautui, dukrai Laimai ir visiems šeimos nariams. Liūdime drauge su jumis.

TS-LKD Vilniaus rajono skyriaus nariai