Prisiekė Seimo narė Angelė Jakavonytė

Prisiekė Seimo narė Angelė Jakavonytė

Šiandien Seimo posėdyje prisaikdinta Seimo narė Angelė Jakavonytė, kuri parlamente pakeitė mandato atsisakiusią Laimą Liuciją Andrikienę.

L. L. Andrikienė, kuri paskirta Europos Audito Rūmų atstove, buvo išrinkta daugiamandatėje rinkimų apygardoje pagal Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų sąrašą. Pirmoji nepatekusi į Seimą šiame sąraše buvo Angelė Jakavonytė, kuri yra partizano Juozo Jakavonio-Tigro dukra.

Parlamentarės priesaiką priėmė Konstitucinio Teismo pirmininkė Danutė Jočienė, kuri paaiškino Konstitucijoje ir Seimo statute įtvirtiną teisinį reguliavimą, susijusį su Seimo nario priesaikos davimu.

„Konstitucinis Teismas savo baigiamuosiuose aktuose yra konstatavęs, kad Seimo nario priesaika nėra vien formalus ar simbolinis aktas. Ji nėra vien iškilmingas priesaikos žodžių ištarimas ar priesaikos akto pasirašymas. Seimo nario priesaikos aktas yra konstituciškai teisiškai reikšmingas. Duodamas priesaiką išrinktasis Seimo narys viešai ir iškilmingai įsipareigoja veikti taip, kaip įpareigoja duota priesaika ir jokiomis aplinkybėmis jos nesulaužyti. Iš Seimo nario priesaikos jam kyla pareiga gerbti ir vykdyti Konstituciją, laikytis įstatymų, sąžiningai vykdyti Tautos atstovo pareigas, kaip jį įpareigoja Konstitucija“, – sakė D. Jočienė.

Po priesaikos parlamentarė pasirašė vardinį priesaikos lapą. Prisiekusi išrinkta Seimo narė A. Jakavonytė įgijo visas Tautos atstovo teises. Seime ji dirbs Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijoje.

lrs.lt inf.

Atsakyti

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.