Pagrindinis puslapis Sena Voruta Prisiekė aštuntasis Respublikos Prezidentas

Prisiekė aštuntasis Respublikos Prezidentas

2004 m. liepos 12 d. iškilmingame Seimo posėdyje prisiekė Lietuvos Respublikos Prezidentas Jo Ekscelencija Valdas Adamkus.

Respublikos Prezidento priesaiką priėmė Konstitucinio Teismo pirmininkas Egidijus Kūris. Prisiekus Prezidentui, Konstitucinio Teismo pirmininkas paskelbė, kad Respublikos Prezidento pareigas pradeda eiti Valdas Adamkus. Konstitucinio Teismo pirmininkas įteikė Seimo Pirmininkui Artūrui Paulauskui Prezidento priesaikos aktą saugoti Seime.

Iškilmingame Seimo posėdyje sveikinimo kalbas pasakė Vilniaus arkivyskupas metropolitas  Jo Eminencija  kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Laikinasis Respublikos prezidentas Artūras Paulauskas; Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas Mykolas Brazauskas. Kalbą taip pat pasakė Respublikos Prezidentas Jo Ekscelencija V. Adamkus.

Iškilmingame Seimo posėdyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo deputatai – Nepriklausomos valstybės atkūrimo akto signatarai, Vyriausybės nariai, užsienio valstybių diplomatinių atstovybių vadovai, Konstitucinio Teismo teisėjai, Aukščiausiojo Teismo,
Apeliacinio teismo, Vyriausiojo administracinio teismo vadovai, Lietuvos bažnyčių hierarchai bei jų atstovai,  Lietuvos  Respublikos diplomatinių misijų atstovai, Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovas, Seimui atskaitingų institucijų vadovai, apskričių viršininkai, aukštųjų mokyklų rektoriai, kiti garbingi užsienio svečiai ir Lietuvos visuomenės atstovai.

Posėdžiui pirmininkavo laikinai einantis Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pareigas Česlovas Juršėnas.

Nuotraukoje: LR Prezidentas V. Adamkus