Pagrindinis puslapis Lietuva Prisidėkime prie Lietuvos istorijos išsaugojimo

Prisidėkime prie Lietuvos istorijos išsaugojimo

Mielieji,

susitikime šių metų rugpjūčio 23 d. Baltijos kelyje.

Baltijos kelias – taiki ir didinga trijų laisvę mylinčių Baltijos tautų akcija už
istorinį teisingumą. 1989 m. rugpjūčio 23 d. 19 val. Lietuvos, Latvijos ir Estijos
žmonės, susijungę gyvąja rankų grandine nuo Vilniaus per Rygą iki Talino, garsiai ir
aiškiai pareiškė pasauliui apie Nepriklausomybės siekį, pagerbė stalinizmo ir
nacizmo aukų atminimą bei pasmerkė mūsų valstybių likimus nulėmusį nusikalstamą
Stalino ir Hitlerio paktą.

Baltijos kelio didybę ir nemarumą perduokime iš lūpų į lūpas, iš širdies į širdį, iš
rankų į rankas, iš kartos į kartą. Neleiskime, kad Baltijos kelias nutrūktų. Būkime
vieningi, saugodami Nepriklausomybę šiame agresijos kupiname pasaulyje.

Susirinkime Baltijos kelyje ir dar kartą patirkime tą nepakartojamą vienybės,
bendrumo ir solidarumo jausmą, primindami pasauliui, kad istorinė atmintis gyva.

* * *

Trumpa informacija apie renginį „Baltijos kelio sąšauka“

10.00-11.00 val. – renginio „Baltijos kelio sąšauka“ pradžia Katedros aikštėje,
Vilniuje

Kviečiame į Katedros aikštę susirinkti visus neabejingus Baltijos kelio dvasiai,
kartu su šeimomis, prisimenančius ir norinčius išgyventi nepaprastą ryžtą, vienybės,
bendrumo jėgą atvedusią į Nepriklausomybę. Katedros aikštėje bus renkami
Palinkėjimai Lietuvai iš kartos į kartą.

11.00 val. – Renginio „Baltijos kelio sąšaukos“ delegacijos išlydėjimas iš Katedros
aikštės, Vilniuje.

Ateikime su šeimomis, bendruomenėmis, organizacijomis ir prisiminkime visus
kovotojus už Lietuvos laisvę, mūsų trijų sesių ryžtą ir drąsą.

11.00 val. – ~ 20.30 val. Baltijos kelio sąšaukos renginiai Baltijos kelyje

Kviečiame Lietuvos miestų, miestelių, rajonų žmones rinktis Baltijos kelyje prie
savo krašto atminimo ženklų. Kiekvienas Lietuvos miestas, rajonas renka Palinkėjimus
Lietuvai iš kartos į kartą ir organizuoja išvykimą į Baltijos kelią. Išsamesnė
informacija skelbiama interneto svetainėje http://baltijoskelias.lrs.lt

Pagal grafiką nurodytose vietose, nurodytu laiku renginio „Baltijos kelio sąšauka“
delegacija sustos prie Baltijos kelio atminimo ženklų, prie kurių rinksis Lietuvos
miestų ir rajonų atstovai.

~ 20.40 val. – Renginio „Baltijos kelio sąšaukos“ delegacijų atvykimas į Saločius
(Lietuvos ir Latvijos pasienyje) ir paminklo Baltijos keliui atidengimas.

Visa informacija apie renginį „Baltijos kelio sąšauka“ skelbiama interneto
svetainėje http://baltijoskelias.lrs.lt
(http://www3.lrs.lt/pls/inter/baltijos_kelias?p_r=7513&p_k=1)

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į vieną iš renginio „Baltijos kelio
sąšauka“ iniciatorių ir koordinatorių, vieną iš 1989 m. Baltijos kelio koordinatorių
– Angonitą Rupšytę el. paštu baltijoskelias@lrs.lt; istorija@lrs.lt, tel. (8 5) 239
6119, (8 5) 239 6200, (8 5) 239 6144; 8 616 19 252.

2014 m. minėsime Baltijos kelio 25-ąsias metines. Kokius jo pėdsakus išsaugosime ir perduosime ateinančioms kartoms, priklauso nuo mūsų visų. Jeigu Jūs, Jūsų artimieji, pažįstami buvote reikšmingų istorinių 1989 m. įvykių liudininkai ir asmeniniuose archyvuose turite vertingų istorinių dokumentų, albumuose nuotraukų, plakatų, spaudinių, garso ar net vaizdo įrašų, kviečiame Jus prisidėti prie mums visiems svarbios istorinės atminties išsaugojimo ir puoselėjimo. Būsime Jums dėkingi, jeigu rasite laiko ir galimybių atrinkti medžiagą iš savo asmeninių archyvų ir pateikti mums šią vertingą medžiagą skaitmeninimui, taip padarant ją prieinamą ilgą laiką ir visiems, kam brangi ir įdomi naujoji Lietuvos istorija.

 

Prašome Jūsų atsakyti į anketos klausimus. Jūsų atsakymai padės sukurti platesnį ir išsamesnį Baltijos kelio akcijos vaizdą istorijai. Jeigu sutiksite pasidalyti savo atsiminimų liudijimais, prašome žemiau pateikti savo kontaktinę informaciją.

 

1. Ar Jūs dalyvavote 1989 m. rugpjūčio 23 d. Sąjūdžio organizuotoje akcijoje Baltijos kelias?

                      taip ’,           ne ’;

 

2. Kas kartu su jumis stovėjo Baltijos kelyje, pvz., šeimos nariai, bendradarbiai, kaimynai, giminės ir t. t., jeigu galite nurodykite jų vardus, pavardes, amžių, skaičių:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

3. Ar Jūs į Baltijos kelią vykote su savo automobiliu, pažįstamų, Sąjūdžio organizuotomis transporto priemonėmis, kt.; iš kokios vietovės Jūs vykote į Baltijos kelią?  ________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

4. Kada ir iš kur (radijo, televizijos, Sąjūdžio) Jūs sužinojote apie vykdomą Sąjūdžio akciją Baltijos kelias? _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

5. Ar Jūs, Jūsų artimieji susirenka paminėti Baltijos kelio: 1) ten, kur stovėjote: taip ’ne ’;

2) kitoje vietoje: taip ’, ne ’;

 

6. Ar Jūs dalyvavote Sąjūdžio veikloje, pvz., buvote Sąjūdžio rėmimo grupės narys (kokios), žaliaraištis, platinote spaudą, organizavote mitingus, rinkimus, dalyvavote mitinguose, akcijose ir   t. t. (atsakymą pabraukite ar parašykite papildomai)?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

7. Ar Jūs, Jūsų pažįstami turite archyvinės dokumentinės medžiagos (dokumentų, foto-, garso, vaizdo medžiagos) iš Baltijos kelio, iš Atgimimo, Lietuvos Nepriklausomybės gynimo laikotarpio? Nurodykite kokią turite medžiagą:

_______________________________________________________________________________

 

8. Ar sutiktumėte, kad Jūsų turima dokumentinė medžiaga būtų suskaitmeninta ir būtų laisvai prieinama internete: taip ’,  ne ’;

 

9. Ar sutiktumėte pasidalyti prisiminimais apie Jūsų dalyvavimą Baltijos kelyje: taip ’, ne ’;

 

10. Jeigu sutinkate pasidalinti Jūsų turimais prisiminimais, prašytume nurodyti savo vardą, pavardę, telefoną ir (ar) elektroninio pašto adresą

________________________________________________________________________________

arba kreiptis į vieną iš Baltijos kelio organizatorę, Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyriaus vedėją Angonitą Rupšytę: tel.: (8 5)  239 6119, mob. 8 616  19 252, el. p. anrups@lrs.lt, istorija@lrs.lt; Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius.

 

Dėkojame Jums, kad prisidedate prie naujosios Lietuvos istorijos išsaugojimo!