Pagrindinis puslapis Religija Prieš 100 metų buvo išrinktas popiežius Pijus XI

Prieš 100 metų buvo išrinktas popiežius Pijus XI

Prieš 100 metų buvo išrinktas popiežius Pijus XI

Popiežius Pijus XI 

www.vaticannews.va

Sekmadienį, vasario 6 d., sukako 100 metų nuo popiežiaus Pijaus XI išrinkimo. Vasario 10 d. sukaks 83 metai nuo jo mirties.

Šiam popiežiui teko vadovauti Bažnyčiai beveik visą tarpukarį, užmegzti Šventojo Sosto diplomatinius santykius su naujomis po Didžiojo karo susikūrusiomis valstybėmis, sureguliuoti Bažnyčios santykius su Italijos valstybe. Jo pontifikato metais Bažnyčia taip pat užėmė aiškią poziciją tuo metu atsiradusių fašizmo ir nacionalsocializmo bei stiprėjančio komunizmo atžvilgiu.

Būsimasis popiežius Achille Ambrogio Damiano Ratti gimė 1857 m. šiaurės Italijos Desio miestelyje. Priėmęs kunigo šventimus ir baigęs studijas dėstė Milano kunigų seminarijoje ir greit tapo garsiosios Milano šv. Ambraziejaus bibliotekos prefektu. Nuo 1912 m. vadovavo Vatikano Apaštališkajai bibliotekai. Pasibaigus Didžiajam karui buvo paskirtas apaštališkuoju vizitatoriumi Lenkijoje ir Lietuvoje, vėliau nuncijumi Lenkijoje. Vyskupo šventimai jam buvo suteikti 1919 m. spalį Varšuvos katedroje. Po poros metų jis buvo paskirtas Milano arkivyskupu ir kardinolu. 1922 m. vasario 6 d., vos po dviejų su puse vyskupavimo metų, kardinolas Achille Ratti buvo išrinktas popiežiumi.

Pijus XI suprato pavojų, kurį kėlė jo akyse gimstantis fašizmas ir beįsigalintis komunizmas. Prieš itališkąjį fašizmą buvo nukreipta 1931 m. italų kalba parašyta jo enciklika „Non abbiamo bisogno“. Vokietijoje kylant nacionalsocializmui popiežius palaikė Vokietijos Bažnyčios protestus prieš diskriminaciją ir persekiojimus. 1937 m. jis paskelbė savo encikliką prieš nacionalsocializmą „Mit brennender Sorge”. Tais pačiais metais buvo paskelbta ir enciklika „Divini Redemptoris”, smerkianti komunistų vykdomus tikinčiųjų persekiojimus.

Vienas didžiausių popiežius Pijaus XI nuopelnų buvo santykių su Italija sureguliavimas 1929 m., padėjęs išeiti Šventajam Sostui iš izoliacijos ir labiau įsitvirtinti kaip suvereniam subjektui pasaulio valstybių bendrijoje. Tuo metu buvo įkurta ir dabartinė Vatikano Miesto Valstybė, kuri yra popiežiaus suverenumą įkūnijantis nedidelis nepriklausomos teritorijos lopinėlis. Greit po Vatikano Miesto Valstybės įkūrimo, 1931 m., buvo įkurtas savarankiškas komunikacijos instrumentas – Vatikano radijas.

Kalbant apie Pijų XI, reikia priminti, kad jis buvo pirmasis popiežius, apsilankęs Lietuvoje, ar, tiksliau sakant, jis buvo pirmasis Lietuvoje apsilankęs Bažnyčios ganytojas, vėliau tapęs popiežiumi. Apaštališkasis vizitatorius Achille Ratti vieną kartą Lietuvoje lankėsi 1920 m. sausį ir tai buvo jo oficialus vizitas, antrą kartą – tų pačių metų rudenį, keliaudamas į Rygą. Pirmaisiais popiežiavimo metais, 1922 m. lapkričio 10 d., Pijus XI pripažino de iure Lietuvos valstybę. 1926 m. jis įkūrė Kauno bažnytinę provinciją, o 1927 m. buvo pasirašytas Šventojo Sosto ir Lietuvos konkordatas.

Popiežius Pijus XI mirė 1939 m. vasario 10 d.

(jm / Vatican News)