Pagrindinis puslapis Sena Voruta Prezidento Valdo Adamkaus kalba Seime išrinktojo Prezidento priesaikos dieną, 2003 m. vasario 26 d.

Prezidento Valdo Adamkaus kalba Seime išrinktojo Prezidento priesaikos dieną, 2003 m. vasario 26 d.

Pone Seimo Pirmininke, Gerbiamas Seime, Pone išrinktasis Prezidente, Ekscelencijos,  Pilietės ir piliečiai,

Šiandien baigėsi laikas, kuriam buvau išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu. Baigiasi mano, kaip valstybės vadovo, konstituciniai įgaliojimai.

Penkerius metus vykdžiau Jums duotą priesaiką sąžiningai tarnauti Tautai ir Tėvynei.

Visada būsiu šios priesaikos įpareigotas. Visu savo gyvenimu esu ir lieku įsipareigojęs Jums, brangūs Lietuvos žmonės.

Už tai, kad dirbome Tėvynei kartu, noriu padėkoti Jums visiems ir kiekvienam Jūsų. Tai, kas pasikeitė į gerą mūsų valstybėje, pasiekta tik mūsų visų bendromis pastangomis.

Lietuva šiandien stipri. Ji pajėgi, remdamasi savo galva ir savo jėgomis, spręsti iškilusias problemas ir eiti į priekį. Jokiu būdu negalime sustoti. Turime nuosekliai tęsti pradėtus darbus ir įsitvirtinti Vakarų demokratijos erdvėje kaip garbinga ir kūrybinga tauta.

Ypač dabar, kai iki visateisės narystės Europos Sąjungoje ir NATO liko tik keli žingsniai, mums reikia susitelkimo ir solidarumo, reikia bendro vieningo veikimo.

Sveikindamas išrinktąjį Prezidentą, šiandien perduodu jam ir nelengvą atsakomybės naštą už sėkmingą Lietuvos ir lietuvių tautos strateginių siekių įgyvendinimą.

Linkėdamas sėkmės šiandien priesaiką duosiančiam Prezidentui, linkiu sėkmės visiems Lietuvos žmonėms.

Naujienos iš interneto