Pagrindinis puslapis Europa Prezidentė Vatikane susitiko su Lietuvos vyskupais ir maldininkais

Prezidentė Vatikane susitiko su Lietuvos vyskupais ir maldininkais

Sekmadienis, balandžio 27 d. (Roma). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė po popiežių Jono Pauliaus II ir Jono XXIII kanonizacijos iškilmių apsilankė šv. Kazimiero lietuvių kolegijoje. Čia šalies vadovė susitiko su kanonizacijos ceremonijoje dalyvavusiais Lietuvos arkivyskupais Sigitu Tamkevičiumi ir Gintaru Grušu, vyskupais Eugenijumi Jonu Boruta, Jonu Ivanausku, Kęstučiu Kėvalu, Rimantu Norvila, Lionginu Virbalu bei emeritais kardinolu Audriu Juozu Bačkiu ir vyskupu Jonu Kaunecku.
Susitikime taip pat dalyvavo maldininkai iš Lietuvos ir Romoje studijuojantys dvasininkai.
Romoje 1946 m. įkurta lietuvių popiežiškoji Šv. Kazimiero kolegija okupacijos metu buvo lietuvybės centras. Šiuo metu čia gyvena ir mokosi apie 30 Lietuvos dvasininkų, kolegija yra ir lietuvių bend ruomenės susitelkimo vieta. Kolegijos dvasios tėvas prelatas Stasys Žilys tris dešimtmečius dirbęs Vatikano archyvuose popiežių Joną Paulių II mokė lietuvių kalbos, jam ruošiantis vizitui į Lietuvą.
Prezidentė su Lietuvos dvasininkais ir maldininkais kalbėjosi apie šventaisiais paskelbtų popiežių veiklą ir jų puoselėtų vertybių svarbą Lietuvai bei pasauliui. Taip pat diskutavo apie Bažnyčios vaidmenį stiprinant visuomenės santarvę, vienybę ir bendruomeniškumą, ginant taiką, demokratiją ir žmogaus teises.
„Visi esame atsakingi už pasaulį, kuriame gyvename. Bažnyčios ir dvasinių lyderių vaidmuo ypatingai svarbus stiprinant žmonių pasitikėjimą vieni kitais, skleidžiant tiesos žodį, ginant žmonių teises ir įtvirtinat bendražmogiškąsias vertybes. Šiandien Lietuva ir pasaulis susiduria su daugybe naujų iššūkių. Mūsų visų pareiga – prisidėti prie taikesnio, skaidresnio ir oraus gyvenimo kūrimo, padėti mūsų žmonėms jaustis saugesniais ir stipresniais“, – pabrėžė Prezidentė.
Prisimindami, kad šventuoju paskelbtas Jonas Paulius II buvo didis europietis – vienintelis pasisakęs Europos Parlamente, raginęs Europą vienytis ir atsiverti už geležinės uždangos atsidūrusiosm tautoms – dvasininkai su Prezidente kalbėjosi ir apie Lietuvos narystės ES 10-metį, vienybės svarbą siekiant sustabdyti smurto ir agresijos protrūkį Lietuvos kaimynystėje Ukrainoje ir kitose tarptautinių konfliktų vietose.
Pasak Prezidentės, raginimas „Nebijokite“ tapo dvasiniu Jono Pauliaus II testamentu ir šiandien, pasauliui susiduriant su nauja smurto banga, yra aktualus kaip niekad.
Nuotraukos – R. Dačkus
2014-04-27, Prezidentės spaudos tarnyba