Prezidentas: mes nepamirštame laisvės kainos

Prezidentas: mes nepamirštame laisvės kainos

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį, Gedulo ir vilties dieną, dalyvavo minėjime, skirtame Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms atminti, Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonijoje, pagarbos eisenoje, padėjo gėlių prie paminklo politiniams tremtiniams ir kaliniams, dalyvavo istorinės atminties akcijoje „Ištark, išgirsk, išsaugok“.

Savo kalboje Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonijoje Nepriklausomybės aikštėje Prezidentas pabrėžė, kad mūsų senelių ir tėvų gyvenime skausmingas Gedulas virto nenugalima Viltimi. Tikėjimu, kad blogis negali nugalėti.

„Šią dieną pagerbiame tėvynainius, kurie lyg tas ryškiausias žiedas buvo jėga nuskinti iš mūsų Lietuvos. Gedime tremtinių, kurie pražuvo svetimoje žemėje, užuot prisidėję prie artimųjų, bendruomenių ir visos Tėvynės gerovės kūrimo. Prisimename tuos, kurie grįžo, praradę viską, išskyrus Lietuvos laisvės idėją ir gyvenimą, kurį teko kurti iš naujo“, – sakė šalies vadovas.

Prezidentas konstatavo, kad šiandien masinių trėmimų laikai į Europą grįžta kartu su negailestingu miestų naikinimu, sadistiška prievarta ir masinėmis egzekucijomis. „Tragišku keliu, kurį mums simbolizuoja Birželio 14-oji, šiandien žengia daugiau nei milijonas ukrainiečių, išblaškytų po šalį agresorę – Rusiją. Kiek jų sugrįš į gimtinę? Kas apgins ir grąžins Ukrainai našlaičius ir beglobius vaikus, į kuriuos jau tiesiasi kruvinos rankos?“ –klausė Prezidentas.

Šalies vadovas pažymėjo, kad, ištvėrę ir masinius trėmimus, ir daugelį kitų mums tekusių išbandymų, mes nenuleidome rankų. Ir dabar, kai vėl esame laisvi, nepamirštame kainos, kurią už tai sumokėjome.

„Negalime taikstytis su smurto ir melo viešpatavimu. Todėl šiandien, pagerbdami masinių trėmimų Lietuvoje aukas, kiekvienas naujai atraskime savyje kovotojų dvasią. Tegul mus visus sutelkia ryžtas branginti laisvę ir priešintis neteisybei!“ – kvietė iškilmių dalyvius Prezidentas.

Prezidento komunikacijos grupė
Prezidento kanceliarijos (Robertas Dačkus) nuotr.