Pagrindinis puslapis Sena Voruta Prezidentas mano, kad Valstybės tarnybos įstatymo pataisos Seime turėtų būti svarstomos skubos tvarka

Prezidentas mano, kad Valstybės tarnybos įstatymo pataisos Seime turėtų būti svarstomos skubos tvarka

Antradienis, 2003 m.  liepos 1 d. (Vilnius)
 
Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas susitikime su Seimo vicepirmininku Česlovu Juršėnu ragino parlamentarus Valstybės tarnybos įstatymo pataisas, numatančias piktnaudžiavusius tarnyba valdininkus atleisti iš užimamų pareigų, svarstyti dar šią savaitę prieš Seimo nariams išeinant atostogų.

Prezidento teikiamu Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektu siekiama įstatyme įtvirtinti atskirą tarnybinės nuobaudos – atleidimo iš pareigų pagrindą – piktnaudžiavimą tarnyba. Ši nuobauda įgalintų atleisti iš valstybės tarnybos ne tik tuos valstybės tarnautojus, kurių įvykdyta veika tiesiogiai numatyta Baudžiamajame kodekse ar Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme, bet ir tuos, kurie grubiai pažeidę pagrindinius valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojų veiklos etikos principus, susikompromituoja ir taip pažemina valstybės tarnautojo vardą.

Įstatymo projektas taip pat numato, kad atleidimui iš pareigų dėl piktnaudžiavimo tarnyba neturėtų būti taikomas bendrasis 6 mėnesių nuo nusižengimo padarymo dienos tarnybinės nuobaudos paskyrimo terminas. Šis šešerių mėnesių nuobaudų paskyrimo terminas neturėtų būti taikomas todėl, kad valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo tarnyba faktai dažniausiai paaiškėja tik praėjus nemažam laikotarpiui nuo nusižengimo įvykdymo.

Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektu Prezidentas siūlo uždrausti priimti į valstybės tarnybą asmenis, atleistus iš pareigų dėl piktnaudžiavimo tarnyba  penkerius metus nuo jo atleidimo iš pareigų dienos. Valstybės vadovo manymu, tokiu būdu siekiama užkirsti kelią tik formaliam atsakomybės įgyvendinimui, kuomet susikompromitavę valstybės tarnautojai, atleisti iš vienų pareigų valstybės tarnyboje, nepraėjus ilgesniam laiko tarpui, užima analogiškas ar net aukštesnes pareigas kitoje valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar institucijoje.

Valstybės vadovas teigia, jog būtina nedelsiant užkirsti kelią tolesnei valdininkų savivalei. Pasak R. Pakso, šio įstatymo pataisų priėmimo vilkinimas,  naudingas tik pažeidėjams, turėsiantiems kelis mėnesius savo nešvariems darbams paslėpti.

Naujienos iš interneto