Prezidentas Lenkijos lietuviams: Jūs esate mūsų valstybes vienijanti jėga

Prezidentas Lenkijos lietuviams: Jūs esate mūsų valstybes vienijanti jėga

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį su darbo vizitu lankėsi Lenkijos Suvalkų krašte, kur Seinuose ir Punske susitiko su Lenkijos lietuvių bendruomene, vietos valdžios atstovais.

Šalies vadovas Seinų „Žiburio“ gimnazijoje su lietuviškų mokyklų Lenkijoje vadovais ir pedagogais aptarė lituanistinio ugdymo Seinų ir Punsko krašte aktualijas. Prezidentas padėkojo mokytojams už lituanistinio švietimo stiprinimą ir plėtrą, lietuvių šeimų telkimą kultūrinei bendrystei, lietuviško kultūros paveldo puoselėjimą.

„Lietuvai ir Lenkijai glaudžiai bendradarbiaujant tarpusavyje, Jūs, Lenkijos lietuviai, esate mūsų valstybes vienijanti jėga“, – sakė šalies vadovas.

Šalies vadovas Punsko savivaldybėje vykusiame susitikime su vietos valdžios atstovais ir lietuvių bendruomene akcentavo glaudaus ryšio su Lietuva išlaikymo svarbą, palaikant politinius, ekonominius, mokslo, kultūrinius ryšius.

Prezidento teigimu, svarbu, kad Suvalkų krašte gyvenantys lietuviai turėtų galimybę savo vaikus ugdyti  lietuviškuose darželiuose ir mokyklose ­– sklandžiam švietimo procesui užtikrinti reikalingas ir lietuviškos pradinės mokyklos Suvalkuose įsteigimas.

„Diasporos paramą jautėme Lietuvai siekiant nepriklausomybės ir žengiant euroatlantinės integracijos keliu, jaučiame ir dabar, dramatiškai pakitus saugumo situacijai mūsų regione. Lenkijos lietuvių drąsiai reiškiama pilietinė pozicija, parama Ukrainai ir jos žmonėms mūsų visų kovoje už laisvę ir demokratiją Europoje – nepaprastai svarbi“, – sakė Prezidentas.

Šalies vadovas ketvirtadienį taip pat lankėsi Punske įsikūrusiuose Lietuvių namuose, vėliau susitiko su Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjaus mokytojų bendruomene. Prezidentas vakare taip pat atidarė Punske vyksiantį XVI Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą.

Prezidento komunikacijos grupė