Pagrindinis puslapis Sena Voruta Prezidentas lankėsi Krizių valdymo centre

Prezidentas lankėsi Krizių valdymo centre

Antradienis, 2003 m. birželio 17 d. (Vilnius)
 
Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas susitiko su Krašto apsaugos ministerijos ir kariuomenės vadovybe Krizių valdymo centre, kur jam buvo pristatytas
Lietuvos integracijos į NATO tikslų bei krašto apsaugos sistemos reformų tvarkaraščio įgyvendinimo planas.

Šiame plane buvo nurodyta, kaip turi būti reformuojama krašto apsaugos sistema NATO keliamiems reikalavimams pasiekti.

Prezidentas R. Paksas domėjosi kai kuriais einamaisiais klausimais, tokiais kaip Lietuvos karių dalyvavimas tarptautinėje misijoje Irake. Šalies vadovas taip pat teiravosi, kaip vyksta vagystės Klaipėdoje tyrimas, ar viskas yra daroma, kad panašūs atvejai ateityje nepasikartotų.

Krizių valdymo centre R. Paksas susipažino su šio centro veikla, funkcijomis bei ateities uždaviniais.
Kartu su Prezidentu Krizių valdymo centre lankėsi krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius,

Kariuomenės vadas generolas majoras Jonas Kronkaitis, Krašto apsaugos ministerijos valstybės sekretorius Valdemaras Sarapinas, Krašto apsaugos ministerijos sekretorius Povilas Malakauskas, Lietuvos kariuomenės lauko (sausumos) pajėgų vadas brigados generolas Valdas Tutkus ir Gynybos štabo viršininkas pulkininkas Vitalijus Vaikšnoras.