Pagrindinis puslapis Lietuva Jubiliejai Premjeras pasveikino vyskupą J. Žemaitį 25 metų vyskupystės jubiliejaus proga

Premjeras pasveikino vyskupą J. Žemaitį 25 metų vyskupystės jubiliejaus proga

Vakar Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius dalyvavo šv. Mišiose Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedroje, skirtose vyskupo Juozo Žemaičio vyskupystės 25 metų jubiliejui. Premjeras Vyriausybės vardu pasveikino vyskupą J. Žemaitį su šiuo jubiliejumi bei su šiemet švenčiama kunigystės 65 metų sukaktimi.

„Dvasininkams ir pasauliečiams buvote ir išliekate tėviškas ir broliškas ganytojas, skelbiantis tikėjimą ir dorą, puoselėjantis tautines ir pilietines vertybes, vedantis tiesos ir meilės keliu. Jūsų Ekscelencija, linkiu, kad Jus lydėtų Dievo palaima, stipri sveikata ir visokeriopa sėkmė. Jūsų dvasios šviesa, išminties žodis ir kilnus gyvenimo pavyzdys ir toliau tešviečia Užnemunės ir visos Lietuvos žmonėms“, – sakoma premjero sveikinime.

Vyskupui J. Žemaičiui vadovaujant Vilkaviškio vyskupijai, atstatyta Vilkaviškio katedra ir kitos šventovės, nuveikta daug kitų Bažnyčiai ir Lietuvai reikšmingų darbų.